Начало / blockchain

blockchain

ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“, ЧАСТ ОТ ОПИК 2014-2020.

Два крайни срока за подаване на проектни предложения се предвиждат по вече отворената за кандидатстване процедура „Насърчаване на предприемачеството“, а именно: До 05 септември 2018 година – срок за кандидатстване от страна на кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и …

Виж още »

МЯРКА 6.4 – ПОЛУЧАВАТ ЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ РЕАЛЕН ШАНС ЗА ФИНАНСИРАНЕ?

През 2018 година приемът по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ще бъде разделен на три части, в зависимост от сектора за който се кандидатства: Производство; Услуги, или Занаяти Всеки един от трите приема ще разполага с отделен бюджет за финансиране и отделни критерии за оценка на проектните …

Виж още »

Автосервизите и автомивките получават висок шанс за финансиране по мярка 6.4

През 2018 година, подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на територията на селски район, ще дава висок приоритет на проектите на собствениците на автосервизи и автомивки. Безвъзмездната финансова помощ от която могат да се възползват бенефициентите по 6.4 е до 200 000 евро. Сред разходите, подлежащи на финансиране …

Виж още »

ЗАНАЯТЧИИТЕ ПОЛУЧАВАТ ВИСОК ШАНС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО МЯРКА 6.4 ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

През настоящата 2018 година подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ще дава висок шанс за финансиране на Занаятчии. Основното изискване към проектите е, инвестицията да се извършва на територията на селски район. Финансовата помощ за одобрените проекти е в размер до 200 000 евро от изразходените финансови средства. …

Виж още »

Лекарите и фармацевтите ще получават максимален приоритет за финансиране по подмярка 6.4 през 2018 година.

През 2018 година подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 ще дава максимален шанс за финансиране на проектите на лекари и фармацевти. Безвъзмездната финансова помощ за проектите е в размер до 200 000 евро, с основното изискване инвестицията да се извършва на територията на селска община. …

Виж още »

Мярка 6.4 – Частните детски градини и Домовете за възрастни хора ще получават максимален приоритет за финансиране.

През настоящата 2018 година предстои откриването на една от най-дългоочакваните процедури за финансиране от ПРСР 2014-2020, а именно подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, изпълнявани на територията на селски район. Приемът по 6.4 тази година ще бъде разделен на три части с отделни бюджети и критерии за подбор …

Виж още »

Спортните и развлекателните дейности ще получават висок шанс за финансиране по подмярка 6.4 от ПРСР 2014-2020

Съвсем скоро предстои откриването на подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020. През настоящата календарна година по подмярка 6.4 ще стартират три отделни приема, с различен размер на бюджетите и различни критерии за оценка на проектните предложения. Съответно, подборът на кандидатите ще се извършва в зависимост …

Виж още »

Мярка 6.4 – Производствата, които ще получават висок приоритет за финансиране.

През 2018 година приемът по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020, ще бъде разделен на три части, съответно за следните три сектора: – Производство; – Услуги; – Занаяти. За всеки от посочените три приема се предвижда отделен бюджет и отделни критерии за подбор и оценка …

Виж още »

Съвсем скоро стартира приемът по процедура „Насърчаване на предприемачеството“, част от ОПИК 2014-2020

На 17 май 2018 г. се проведе Шесто официално заседание на Комитета по наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, относно напредъкът в изпълнението на оперативната програма за настоящия програмен период. Одобрени бяха и промени в индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2018 година. Актуализирани бяха сроковете за обявяване …

Виж още »

Предстои откриването на процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“, част от ОПИК 2014-2020.

Съгласно измененият през май 2018 г. индикативен график на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, през настоящата календарна година се предвижда стартирането на процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“. Датата на обявяване на процедурата е заложена за август 2018 г., а срокът за кандидатстване …

Виж още »