Важна информация
Начало / Цветослава Танчева

Цветослава Танчева

Процедура „Обучения за заети лица“ е спряна за кандидатстване

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  временно преустановява подаването на проектни предложения по процедура „Обучения за заети лица“. Към момента се подготвя изменение на Условията за кандидатстване, в резултат на което ще бъде удължен и срокът за подаване на проектни предложения по процедурата до 15.08.2017 г. Всички …

Виж още »

Дългоочакваният прием по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ – скоро ще бъде факт!

С изключително голямо закъснение Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“. Целта на процедурата е нарастване дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията, като …

Виж още »

28 февруари е последният срок за пререгистрация на земеделски стопани

Кампанията по пререгистрация на земеделски стопани за 2016-2017 г. е към своя край. Последният срок е 28 февруари, като за целта земеделските стопани или упълномощени от тях лица е необходимо да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Пълният пакет документи може да изтеглите от …

Виж още »

Обявена е процедура за подбор на проекти „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

До 19.05.2017 г. всички желаещи имат възможност да представят проектни предложения по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на …

Виж още »

Процедура „Развитие на клъстери в България“ е отворена за кандидатстване до 28.04.2017 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти „Развитие на клъстери в България“. Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на …

Виж още »

Изтича срока за обществено обсъждане на дългоочакваната процедура „Развитие на клъстери в България“

До 10.09.2016 г. всички заинтересовани лица могат да изпратят предложения и коментари по документацията по процедура за подбор на проекти „Развитие на клъстери в България“. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на …

Виж още »

До 10 август трябва да са изготвени енергийните одити по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

енергийна ефективност

Кандидатите, по процедура „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“, имат ангажимент да изготвят енергиен одит по образец и да го представят за разглеждане от АУЕР не по-късно от 10 август 2016 г.  За да са допустими по настоящата процедура кандидатите трябва да са търговци – микро, малко или средно …

Виж още »

Наближава крайният срок за подаване на проекти по Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Крайният срок за подаване на проекти по Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ е 15.08.2016 г. Всеки желаещ да кандидатства трябва да побърза с подготовката, с оглед изготвянето на качествени проектни предложения. Целта на процедурата е да предостави подкрепа за развитие и укрепване на управленския капацитет на …

Виж още »

Къщи за гости и ВЕИ ще бъдат финансирани, но при нови условия

ДФЗ

Днес Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ заявиха официално, че средствата от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 не са застрашени. Към този момент Европейската комисия не е поставяла под съмнение системите за контрол и риск пред ПРСР 2014-2020. Извършваните одити, от органите на Европейската комисия …

Виж още »

Стартира процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

енергийна ефективност

Стартира дългоочакваната процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Всички желаещи имат възможност да подадат проектни предложения до 12.10.2016 година. Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, които са: – търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно …

Виж още »