Начало / Десислава Йорданова

Десислава Йорданова

Подмярка „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от ПМДР изпълнява желанията Ви!

Преди дни започна приемът на проектни предложения по една от мерките даващи най-големи възможности  по Програма за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 (ПМДР) – 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” Приемът ще продължи до 30.08.2018г.! Мярката е насочена към изграждането на нови и модернизация на съществуващи …

Виж още »

Не е късно да кандидатствате по подмярка 6.1.!

Ако сте млад земеделски стопанин, сега е точното време за изготвяне и подаване на проектно предложение по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020г. До крайния срок има достатъчно време за организация, изготвяне и подаване на проектно предложение, отговарящо на всички критерии за допустимост и подбор …

Виж още »

Лекари и зъболекари „на колела” – най-висок приоритет по мярка 6.4.

Съвсем скоро предстои дългоочакваният  прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в неземеделски дейности” от ПРСР 2014-2020. Мярката дава разнообразни възможности за предоставяне на услуги в различни сектори, занаятчийство, туристически услуги и производство, осъществявани в селски район. Днес ще разгледаме възможността за реализирането на изключителни по същността …

Виж още »

6.4. – вероятни критерии за оценка

През настоящия програмен период на Програмата за развитие на селските райони” (ПРСР) 2014-2020г. все ще не е имало прием по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, а в същото време именно тя се очаква с най-голям интерес от кандидатите, поради разнообразните проекти, които се подкрепят по нея. Дългоочаквано, …

Виж още »

До дни предстои прием по подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020!

В сайта на Министерство на земеделието, храните и горите е публикуван пълният пакет от документи, необходими за кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие …

Виж още »

През 2018г. се предвиждат разнообразни приеми по ОПИК 2014-2020

Здравейте! Днес ще разгледаме процедурите от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК 2014-2020), по които според индикативния график представен от Управляващия орган, предстои прием на проектни предложения през календарната 2018 г. Започваме с две процедури, които бяха в индикативния график за 2017г., но всъщност приемът на проектните предложения предстои …

Виж още »

Секторите, в които може да извършвате производствени дейности по подмярка 6.4.

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности, през настоящия програмен период 2014-2020г., ще се осъществява по подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 (ПРСР 2014-2020)  и е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. По подмярката се предоставя …

Виж още »