Начало / Десислава Йорданова

Десислава Йорданова

През 2018г. се предвиждат разнообразни приеми по ОПИК 2014-2020

Здравейте! Днес ще разгледаме процедурите от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК 2014-2020), по които според индикативния график представен от Управляващия орган, предстои прием на проектни предложения през календарната 2018 г. Започваме с две процедури, които бяха в индикативния график за 2017г., но всъщност приемът на проектните предложения предстои …

Виж още »

Секторите, в които може да извършвате производствени дейности по подмярка 6.4.

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности, през настоящия програмен период 2014-2020г., ще се осъществява по подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 (ПРСР 2014-2020)  и е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. По подмярката се предоставя …

Виж още »