Начало / Ивайло Янков (страница 10)

Ивайло Янков

Ивайло Янков е предприемач и съосновател на Finansirane.eu. Участвал е в изработването и управлението на някой от най-големите частни проекти, финансирани по линия на Европейските фондове.

Алтернативи за алтернативен туризъм

През последните години много започна да се шуми около темата за алтернативния туризъм. Започнахме до усвояваме средства от европейските структурни фондове, да развиваме селските райони, но нека се запитаме и до колко резултатни са всички тези дейности? Според Wikipedia под алтернативен туризъм се разбират всички туристически дейности, различни от масовия …

Виж още »

По-кратки срокове за одобрение на проекти и заявки за плащане по ПРСР

От 01.08.2012 съкратиха сроковете за одобряване на проекти и заявки за плащане по Програма за развитие на селските райони. Промените се отнасят за проектите по осем мерки от програмата, чиито наредби бяха изменени. Това са мерките 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне …

Виж още »

Изчисляване размера на икономическите единици за Млад фермер и мярка 121

В таблицата по-долу може да намерите информация относно размера на стопанството (дка/ бр./ кв.м.), който отговаря на 1 икономическа единица за съответните растителни или животински видове. [signoff]

Виж още »

Големи пари за рибовъдното фермерство

  Приятели, в тази статия ще Ви разкажем защо инвестицията в сектор Аквакултури предлага изключително атрактивни възможности за бизнес. Само за последните няколко години квотата за улов на калкан (и за други видове риба също) в Черно море беше намалена от 50 тона (2009), до 43,2 тона (2012). И това …

Виж още »

Финансиране за общини (Видео)

В този материал искаме да представим какви са възможностите за финансиране на общини, юридически лица с нестопанска цел или така наречените неправителствени организации, а също така и читалища. Мерките, които финансират различни инвестиционни дейности насочени към тези кандидати са 321-а и 322-а мярка от програма за развитие на селските райони.

Виж още »

Мярка121 ще отвори за набиране на проектни предложения тази година

Мярка121 ще отвори за набиране на проектни предложения тази година на 30.07.2012г. и ще приключи на 24.08.2012г. Кой може да кандидатства: 1.1.кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по реда на Наредба № 9 от 3 април 2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по …

Виж още »

Мярка 311 – Алтернативата!

През последните години повечето хора сякаш останаха с грешното впечатление, че с финансиране от европейските структурни фондове в нашата държава се изграждат само магистрали, пречиствателни централи, къщи за гости и електроцентрали за ВЕИ. Да, много от реализираните проекти са в посочените области, но Европейският съюз ни предоставя доста голямо финансиране …

Виж още »

Безплатна възможност за бизнеса и заетите лица

Finansirane.eu съвместно с  консултантска фирма Енпром и Училище за Бизнес Компетенции предлага възможност за безплатно обучение чрез схема “Аз мога повече” и Оперативна програма ” Развитие на човешките ресурси” на Агенция по заетостта, финансирано от Европейски социален фонд. В периода 25.07 – 10.08 се очаква откриване на нов прием на заявления за …

Виж още »