Начало / Катерина Делева (страница 3)

Катерина Делева

ВИА ЕКСПО – С ТРИ ПАРАЛЕЛНИ ИЗЛОЖЕНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ В ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР – СОФИЯ

ЕЕ &  ВЕ (Енергийна ефективност и възобновяема енергия); Smart Citites (Интелигентни градове) и Save the Planet (Управление на отпадъци и рециклиране) – изложенията и конференциите, имащи за цел да популяризират модерните технологии и работещи практики, които могат да превърнат енергетиката, градовете и управлението на отпадъците в по-екологични, рентабилни и ефективни системи. …

Виж още »

Какво трябва да знаем за предстоящия прием по мярка 4.1.2 от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства? – Част II

мярка 4.1.2

Продължение на част I: Какво трябва да знаем за предстоящия прием по мярка 4.1.2 от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства?  Как да докажем приход от земеделска дейност? Приходите/доходите от земеделски дейности се доказват с представянето на: Справка – декларация за приходи от земеделски дейности; Заверено копие от териториална дирекция …

Виж още »

Какво трябва да знаем за предстоящия прием по мярка 4.1.2 от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства? – Част I

мярка 4.1.2

Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селски райони за периода 2014 – 2020г. се очаква да отвори за прием през месец януари 2017г., като към момента не е определена точна …

Виж още »

За много години, приятели на Finansirane.eu!

Честита Нова година приятели! Екипът на Finansirane.eu Ви пожелава една успешна, емоционална и изпълнена с красиви моменти година! Бъдете здрави, щастливи и много усмихнати!

Виж още »

На вниманието на кандидати по процедура „Добри и безопасни условия на труд“

Очакваше се забавяне при оценката на проектни предложения по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, за което информира и Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“. В момента бива извършвана оценка на техническо и финансово качество на всички подадени в срок проекти, които не са отхвърлени на етап …

Виж още »

Специален коментар на Тихомир Тихолов от БАБЕП за приема по мярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства“

тихомир тихолов

Приемът по мярка 4.1 вече тече и заедно с него възникват много казуси, на които няма отговори. Днешният ни гост е вече добре известен на читателската аудитория – почетния председател на Българска Асоциация на Бенефициентите по Европейски Проекти (БАБЕП), който ще опита да даде разяснения на появилите се казуси. Здравейте, …

Виж още »

Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ще стартира през 2017г.

Една от дългоочакваните мерки от Програма за развитие на селски райони – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – се очаква да отвори за прием – за пръв път през този програмен период – през месец ноември 2017 г., пораждайки основния въпрос: Ще бъдат ли финансирани проекти за къщи за гости? …

Виж още »

Информационни дни по схема „Развитие на социалното предприемачество” от ОП „Развитие на човешки ресурси“

Във връзка с обявяването на схема „Развитие на социалното предприемачество” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на информационни дни за представяне на „Условията …

Виж още »

„Развитие на социалното предприемачество“ – коментар на Тихомир Тихолов от БАБЕП

Тихомир Тихолов- почетен председател на БАБЕП

Тихомир Тихолов – почетния председател на БАБЕП, прави специален коментар, по една от най-очакваните процедури от ОП „Развитие на човешки ресурси“ за периода на прилагане 2014 – 2020 г., а именно: BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“, която отвори за прием на 12.10. 2016 г. Г-н Тихолов, разкажете ни за процедурата, каква е …

Виж още »