Начало / Катерина Делева (страница 5)

Катерина Делева

Внимание! До края на юли следва да се обяви как ще бъдат стопанисвани земеделските земи!!

На 31 юли изтича срокът, в който собствениците на земеделски земи следва да декларират как ще ги стопанисват – т.е дали ще се обработват лично, или се планира отдаването им под аренда. Ако не направят това обаче, държавата ще разпредели служебно земята за ползване. Т.нар. „бели петна“ при земеделските земи – площите, …

Виж още »

За кандидатите по мярка 7.2 – приемът започва в края на Август.

Приемът по подмярка 7.2 за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура по Програма за развитие на селските райони, ще бъде отворен в края на август и ще бъде затворен в края на месец септември – това заяви министърът на земеделието Десислава Танева. Също така …

Виж още »

II дни преди крайната дата – НССЗ затварят врати

Два дни преди крайната дата за прием на проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ – териториалните офиси на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще спрат да приемат нови кандидати за финансиране, както беше и при отварянето на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади …

Виж още »

На вниманието на кандидатите по процедура „Добри и безопасни условия на труд“

Стартира процеса по оценка на административно съответствие и допустимост на проектните предложения по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. От Управляващия орган по процедурата, апелират кандидатите да следят редовно профилите си в ИСУН, тъй като, чрез него оценителната комисия ще осъществява комуникацията си с тях. Срокът, който ще …

Виж още »

Нова наредба забранява производство, разфасоване и опаковане на млечни и имитиращи продукти в един обект.

Около една година след като ВАС отхвърли окончателно спорни текстове по Наредбата за специфични млечни продукти, в която се изисква имитиращи и млечни продукти да се произвеждат отделно, нов проект на Наредба на МЗХ – отново го забранява. Предишните текстове от 2012г. са отхвърлени, заради неправилно съгласуване с Европейската комисия. …

Виж още »

На Вашето внимание: Допълнителен списък с отхвърлени проекти по „Ново работно място 2015“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува списък на проектите, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, включени за разглеждане и оценка в рамките на втория краен срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Ново работно място“. Кандидатите имат право на …

Виж още »

Плащанията по мярка 10 – „Агроекология и климат” ще бъдат изпълнени до 10 Юли.

До 10 Юли ще бъдат преведени плащанията по мярка 10 – „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020. Понастоящем се извършват плащания по схемата за млади земеделски стопани, като до 24 Юни са преведени около 1 млн. лева. Изплащането на сумите по програмата за дребните земеделски стопани приключва на 30 Юни …

Виж още »

Where to discover professional essay writers?

Who’re professional essay writers Just keep in mind when all of a sudden you woke up and understood that you just did not do the process for your classes. You simply start out pondering what you could do within this predicament. and you have no idea what to complete. You …

Виж още »

Наредба № 10 – за прилагане на подмярка 6.3 – е вече факт!

От днес (17.06.16г.) вече е факт Наредба № 10 от 10 юни 2016г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селски райони за периода 2014-2020г. Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на …

Виж още »