Начало / Катерина Делева (страница 5)

Катерина Делева

Внимание! До края на юли следва да се обяви как ще бъдат стопанисвани земеделските земи!!

На 31 юли изтича срокът, в който собствениците на земеделски земи следва да декларират как ще ги стопанисват – т.е дали ще се обработват лично, или се планира отдаването им под аренда. Ако не направят това обаче, държавата ще разпредели служебно земята за ползване. Т.нар. „бели петна“ при земеделските земи – площите, …

Виж още »

За кандидатите по мярка 7.2 – приемът започва в края на Август.

Приемът по подмярка 7.2 за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура по Програма за развитие на селските райони, ще бъде отворен в края на август и ще бъде затворен в края на месец септември – това заяви министърът на земеделието Десислава Танева. Също така …

Виж още »

II дни преди крайната дата – НССЗ затварят врати

Два дни преди крайната дата за прием на проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ – териториалните офиси на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще спрат да приемат нови кандидати за финансиране, както беше и при отварянето на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади …

Виж още »

На вниманието на кандидатите по процедура „Добри и безопасни условия на труд“

Стартира процеса по оценка на административно съответствие и допустимост на проектните предложения по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. От Управляващия орган по процедурата, апелират кандидатите да следят редовно профилите си в ИСУН, тъй като, чрез него оценителната комисия ще осъществява комуникацията си с тях. Срокът, който ще …

Виж още »

Нова наредба забранява производство, разфасоване и опаковане на млечни и имитиращи продукти в един обект.

Около една година след като ВАС отхвърли окончателно спорни текстове по Наредбата за специфични млечни продукти, в която се изисква имитиращи и млечни продукти да се произвеждат отделно, нов проект на Наредба на МЗХ – отново го забранява. Предишните текстове от 2012г. са отхвърлени, заради неправилно съгласуване с Европейската комисия. …

Виж още »

На Вашето внимание: Допълнителен списък с отхвърлени проекти по „Ново работно място 2015“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува списък на проектите, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, включени за разглеждане и оценка в рамките на втория краен срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Ново работно място“. Кандидатите имат право на …

Виж още »

Плащанията по мярка 10 – „Агроекология и климат” ще бъдат изпълнени до 10 Юли.

До 10 Юли ще бъдат преведени плащанията по мярка 10 – „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020. Понастоящем се извършват плащания по схемата за млади земеделски стопани, като до 24 Юни са преведени около 1 млн. лева. Изплащането на сумите по програмата за дребните земеделски стопани приключва на 30 Юни …

Виж още »

Наредба № 10 – за прилагане на подмярка 6.3 – е вече факт!

От днес (17.06.16г.) вече е факт Наредба № 10 от 10 юни 2016г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селски райони за периода 2014-2020г. Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на …

Виж още »