User Posts: plvd
1

Ако сте земеделски производител и сте решили да разширите дейността си в област, която е далеч от земеделието, то сега имате нови възможности с подмярка 6.4.2 ...

1

 5/5 На 16.01.2020г. е качена окончателната индикативена работна програма на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за 2020 година. ...

0

Вертикално земеделие помага да се избегнат загубите и да се развива производството на земеделски храни в градска среда. Вертикално земеделие като успешен ...

0

 5/5 През  2020 г. ще стартират приеми по 11 подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с бюджет близо ...

1

 5/5 Животновъдството е един от основните източници за изхранване на човечеството. Птицевъдството е отрасъл на животновъдството,  задоволяващо ...

0

 5/5 Във връзка с биосигурността на фермите е предвидена нова мярка 5 през настоящата 2020г. Какво очакваме през 2020г. по ПРСР Мярка ...

0

През номеври в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. беше добавена нова мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен ...

0

Догодина ще бъде отворен прием по държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на ...

1

В индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. е предвидено през месец март 2020 година да бъде ...

-1

През 2020 година ще бъдат обявени процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 315 млн. лева  по програмите, съфинансирани от ...

Browsing All Comments By: plvd
 1. Здравейте,

  Идеята Ви има възможност да бъде финансирана. За да обсъдите по-подробно възможностите, които има пред Вас и как може да ги осъществите, може да се свържете с някои от офисите на консултантска компания novek. Колегите ще отговорят на всичките Ви въпроси.
  За София – Тел: 02 489 69 59
  За Пловдив – Тел. 0879 373 335
  За Варна – Тел: 0888 580 069

 2. Здравейте, г-жо Матева!

  По подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ се подпомагат единствено организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското и горското стопанство.

  Специалностите, по които ще се провеждат обученията трябва да са в следните професионални направления:
  – 621 „Растениевъдство и животновъдство“,
  – 623 „Горско стопанство“,
  – 541 „Хранителни технологии“,
  – 640 „Ветеринарна медицина“.

  Ако се нуждаете от повече информация, не се колебдайте да се свържете с консултантите от консултантска фирма novek на някой от посочените контакти.

  Поздрави!

 3. За да сме ви максимално полезни и да получите по-подробна информация, може да си запишете час за консултация в удобен за вас офис:
  гр. Пловдив – 0879 373 335
  гр. София – 02 489 69 59
  гр. Варна – 0888 580 069

 4. Здравейте, необходимо е дейността да се извършва на територията на селски район. Няма проблем, че местожителството ви не е в такъв район.

 5. Здравейте,

  В индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони е заложено през Март-Април 2020 година да бъде отворена Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“

 6. Здравейте,

  Както стана ясно от публикувания индикативен график за 2020 г., подмярка Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ се очаква да отвори за прием на проектни предложения в периода март – април 2020г.

  Подмярката е подходяща да финансирате идеята си. Има едно уточнение, тъй като приемът е насочен към развитие на малки стопанства, това означава, че кандидатите трябва да са регистрирани земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от
  2 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем.

  Следете информацията на сайта ни за повече информация или се свържете за консултация и разяснения с консултантска фирма novek, които могат да Ви предложат варианти как да осъществите идеята си.

 7. Здравейте,

  Както стана ясно от публикувания индикативен график за 2020 г., подмярка Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ се очаква да отвори за прием на проектни предложения в периода март – април 2020г.

  Подмярката е подходяща да финансирате идеята си. Има едно уточнение, тъй като приемът е насочен към развитие на малки стопанства, това означава, че кандидатите трябва да са регистрирани земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от
  2 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем.

  Следете информацията на сайта ни за повече информация или се свържете за консултация и разяснения с консултантска фирма novek, които могат да Ви предложат варианти как да осъществите идеята си.

 8. Здравейте, Стоян!

  За съжаление в момента се намираме в края на програмния период (2014-2020 г.) и програмите, които могат да Ви бъдат от полза, са приключили своя прием към момента. Очаква се от 2021г. да има нов програмен период, в който е възможно да има подходяща програма, която да финансира идеята Ви.

  Следете информацията на нашия сайт, тя се актуализира постоянно, и ако излезе нещо, което може да Ви е от полза ще бъдете информирани. Нашите партньори от консултантска фирма НОВЕК (https://novek.bg/) също могат да са Ви от полза, на сайта им има контакти за повече информация, ако Ви е необходимо.

  Поздрави!

 9. Здравей, Дрън!

  Статията част II е публикувана на 24.02.2017г., част III на 29.06.2017, а част IV на 30.06.2017г.

  Трябва просто да разгледаш архива. Хейтването е полезно, невежеството не.

  Приятно четене!

 10. Здравейте, г-жо Апостолова!

  Тази година имате възможност да кандидатствате по подмярка 6.3 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020г., която се очаква да отвори за прием на проектни предложения в най-скоро време.

  Лавандулата е приоритетен сектор по подмярката, финансирането е в размер на 15 000 евро, а бизнес планът е за 5 години, като ще имате задължението да закупите една техника и да увеличите земята в стопанството с минимум 20%.

  За да кандидатствате трябва да сте регистрирана като земеделски производител с икономически размер на стопанството си от 2000 до 7999 евро (измерен в стандартен производствен обем – СПО). Какво ще рече това:

  От така зададеният от Вас въпрос става ясно, че към момента отглеждате 20 дка лавандула, което означава, че СПО на вашето стопанство възлиза в размер на 1677,04 евро (20 дка * 83,852 евро/дка).

  За да станете допустим кандидат трябва да увеличите стопанството си с още минимум 15 дка лавандула, която може да бъде наета или засадена. Друг вариант е да увеличите стопанството си с друг вид култура, която да повиши СПО ви – като например 2 дка домати или краставици, или с 2 дка овощни градини (черешили, сливи, праскови). Като тези култури могат да се оглеждат на собствена земя или взета под аренда/наем за минимум 6 години.

  Ако желаете да обсъдите по-подробно възможността, която стои пред Вас, може да се свържете с консултантите от консултантска фирма „Novek“ за безплатна консултация.

  На линка може да откриете най-удобните за Вас контакти – https://novek.bg/contacts/.

  Поздрави,

 11. Здравейте!

  За съжаление най-подходяща за Вашата идея Мярка 2.3. „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ по Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ приключи своя прием на проектни предложения неотдавна на 07.05.2019г.

  Можем да Ви препоръчаме да потърсите информация в Местната инициативна рибарска група в района, в който имате намерение да развивате дейността си.
  Местна инициативна рибарска група (МИРГ) е местна инициативна група обхващаща рибарските райони. (крайбрежни райони и райони по река Дунав и вътрешните водоеми, които зависят от риболова и аквакултурата).
  МИРГ дава възможност за финансиране и по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. Те дават алтернатива за финансиране на проектни предложения по мерките заложени в оперативната програма, каквато е и мярка 2.3, от определен в МИРГ бюджет.

  Ако желаете можете да се свържете с консултантите от Консултантска фирма „Novek“, които могат да Ви съдействат в намирането на Вашата МИРГ, предстоящите мерки, както и да Ви помогнат в разработването на проектно предложение.

  Прилагаме Ви линк към сайта на „Novek“, където може да откриете най-удобните за Вас контакти.
  https://novek.bg/contacts/

  Поздрави!

Compare items
 • Total (0)
Compare
0