Начало / Евро Проекти – Анализи (страница 2)

Евро Проекти – Анализи

Анализи на специалисти по европейско финансиране, бизнес, финанси, предприемачество.

Програма конкурентоспособност по същество

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 бе приета съвсем скоро, като всеки момент се очаква да стартира първата Приоритетна ос (ПО) по нея, а именно „Предприемачество и капацитет за растеж на малки и средни предприятия (МСП)“ . В редовете по-долу, ще имате възможност да се запознаете с териториалния обхват, целите …

Виж още »

Мярка 4.1 – За земеделските производители по същество

Мярка 4.1 ПРСР

Съвсем скоро (14 Април 2015 г.) започва приема на проекти на кандидати земеделски производители. В оставащите съвсем малко дни, може да се запознаете с основните цели на Програмата; условията за предоставяне на финансова помощ; влизате или не в графа „допустими кандидати“; и всичко това само в една статия. Каква е …

Виж още »

Aнексиране след подписан договор с ДФЗ

Хронологията за финансиране на всяка дейност посредством европейска програма има следната последователност: Проучване –> Подготовка –> Одобрение –> Подписване на договор –> Управление на проекта. В този материал разглеждаме една от най-важните части в целия процес за финансирането на проект с европейски пари – управлението. Разглеждаме конкретно работата с Държавен …

Виж още »

Какво трябва да знаем, когато кандидатстваме за изграждане и/или модернизиране на „Акваферма“

Получаването на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд по рибарство преминава през няколко етапа. Условно тези етапи могат да бъдат формулирани по следния начин: запознаване с условията и изискванията на мярката, подготовка на проекта, кандидатстване, изпълнение на проекта, подаване на заявка за изплащане на финансовата помощ и мониторингов период

Виж още »

Какво трябва да знаем преди да наемем архитект

В тази статия искаме да обърнем внимание на някой неща, които трябва да знаете, преди да отидете при архитект и как да избегнете много проблеми, които в последствие ще ви струват време и пари

Виж още »