Начало / Акцент Евро Финансиране

Акцент Евро Финансиране

Полезна информация, новини, събития, анализи и интервюта с акцент върху Европейското финансиране, фондове, програми.

Евро пари за маслодайна роза и лавандула

Както вече беше съобщено по-рано подмярка 6.3 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. е на дневен ред и се очаква да отвори за прием на проектни предложения всеки момент. От публикуваните документи за обществено обсъждане става ясно, че тази година маслодайната роза и лавандулата отново попадат в приоритетен …

Виж още »

Дългоочакваният прием по подмярка 6.3 предстои

Публикуван е Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. Вчера на сайта на Министерството на земеделието, храните и горите бе публикуван за обществено …

Виж още »

Финансова помощ за развитието на аквакултури

Съгласно публикуваната Индикативната годишна работна програма за 2019 г. по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. през следващите седмици очакваме да отвори за прием подмярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“.  Подмярката е насочена към предоставяне на финансова помощ за Дейности за развитие на аквакултури, съвместими с конкретните потребности на околната среда …

Виж още »

Пчелите – ПРИОРИТЕТ по подмярка 6.3

П челите имат огромна роля за запазване на баланса в природата. Именно от тях зависи производството на храни, биологичното разнообразие и екологичната устойчивост. Кошерът е супер организъм, който работи за общото благосъстояние. Средствата от Европейския съюз помагат на пчеларите да отглеждат повече и по-здрави пчели. Освен от Национална програма по пчеларство, …

Виж още »

Малка оранжерия или зеленчукова градина с подмярка 6.3

В края на месец май 2019г. сме в очакване да отвори за прием на проекти подмярка 6.3 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. Земеделски стопанин, който е регистриран като земеделски производител и има икономически размер на стопанството си от 2000 до 7999 евро (измерен в стандартен производствен обем …

Виж още »

Винарските предприятия получават финансова подкрепа

Първият прием по новата мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. отваря от 17 юни до 27 юни 2019 г. Целта на финансовата помощ е подобряването на общите резултати на винарските предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара, както и повишаване …

Виж още »

Инвестирай в овощна градина

В последните години земеделието в областта на овощарството  постепенно възвръща позициите си и става все по-привлекателен агробизнес. А сега има възможност за финансиране на малки овощни стопанства.  През 2019г. ще бъде отворен втория прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. 

Виж още »

Малките стопанства отново на фокус в началото на лято 2019 с подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

В края на месец май 2019г. се очаква да отвори за прием на проектни предложение подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020г. Подмярката е насочена към подпомагане процеса на устойчиво развитие и растеж на вече съществуващи малки земеделски …

Виж още »

“Жокер” за 10 млн евро се предоставя на малките и средни предприятията от граничните райони между България и Гърция.

трансгранично сътрудничество

Отворена за кандидатсване е покана по приоритетна ос 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“  от Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020.             В периода 08.03.2019 г. –  желаещите ще могат да представят своите инвестиционни намерения, за одобрение от програмата. Която предлага да финансира всичко необходимо за успешната им …

Виж още »

През 2019 година ще се финансира реконструкция и модернизация на инфраструктура за напояване

През месец май/юли за първи път ще отвори Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020. Целта на процедурата е възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията й в съответствие с идентифицираните нужди. Допустими кандидати: Групи на производители, в случаите на ползване на инфраструктура, работеща на технологичен принцип; …

Виж още »