Начало / Акцент Евро Финансиране (страница 121)

Акцент Евро Финансиране

Полезна информация, новини, събития, анализи и интервюта с акцент върху Европейското финансиране, фондове, програми.

353 селища с лошо качество на питейната вода получават допълнителни точни по подмярка 7.2

353 селища в България, за които е установено че питейната вода, която ползват е с влошено качество, ще получат допълнителни 25 точки при оценяването на проектите по мярка 7.2 “ „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Тя ще се отвори на 2 септември …

Виж още »

От 15 август се приемат заявления за участие по училищните схеми

Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за участие в Училищните схеми за доставка на плодове и зеленчуци/мляко и млечни продукти за учебната 2016/2017 година. Документи за подпомагане ще се приемат от 15 август до 20 септември 2016 г. в областните дирекции на Фонд „Земеделие”. „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ …

Виж още »

Започват теренни проверки за определяне обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане“

Министерство на земеделието и храните започва проверки на физическите блокове (ФБл) за кампания 2016 година, за определяне на обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2016 г. Чрез тях ще се актуализират данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Окончателното определяне на слоя ще стане стане …

Виж още »

Проект от хидромелиоративен инженер ще се изисква от кандидатите по мярка 4.1, решили да инвестират в напояване

Тиквите, орехите и кориандърът са извадени от списъка с приоритетни култури Множество изисквания пред инвестициите в напоителни съоръжения и оборудване в проектите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ ще бъдат поставени пред кандидатите. Става въпрос за нови условия, които не стояха при предишния прием по подмярката и които ще залегнат …

Виж още »

На вниманието на всички кандидати по процедура „Ново работно място“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува Решение № РД05-75/10.08.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения, подадени в рамките на втория краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО …

Виж още »

МЗХ ще даде допълнителни разяснения за мярка 7.2 в отговор на въпроси по прилагането й

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) приканва бъдещите кандидати по общинската подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР , да зададат въпросите си. Те могат да поискат разяснения както от МЗХ, така и от служителите на ДФ „Земеделие“. Въпросите по условията …

Виж още »

Грейдер от горско стопанство ще разчиства пътищата при Зографския манастир

Министерството на земеделието и храните ще подари на Зографския манастир в Атон грейдер, с който ще може да се поддържа пътната мрежа в имотите на светата обител. Техниката ще бъде осигурена от едно от държавните горски предприятия, реши на днешното си заседание правителството. Манастирът притежава 16 хил. дка земя. Там …

Виж още »

Н. Вълканов: Защо нашите субсидии за крави са най-високи, а производителността най-слаба?

Всички стимули на българската земеделска политика са обърнати към това как да получим 5 лв. повече субсидия вместо към стремежа да се произведе по-качествена продукция Не е вярно, че производителите на ябълки в Полша взимат по-високи субсидии и затова ябълките им са по-евтини. Големият въпрос е защо ние не можем …

Виж още »

МЗХ предлага единно прилагане на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Единно прилагане на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ предлага Министерството на земеделието и храните (МЗХ) в нова Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения. Новата наредба ще влезе в сила през учебната 2017/2018 г., но още от …

Виж още »

Седмица преди да изтече крайният срок за мярка 6.3, от МЗХ пуснаха разяснения

Седмица преди да изтече срокът за прием на заявления по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, от Министерството на земеделието и храните публикуваха разяснения по различни казуси. От отговорите става ясно, че ако 33% от доходите през 2015 г. са формирани само от субсидии, изплатени от ДФ …

Виж още »