Начало / Акцент Евро Финансиране (страница 121)

Акцент Евро Финансиране

Полезна информация, новини, събития, анализи и интервюта с акцент върху Европейското финансиране, фондове, програми.

До 15 юли 215 производители на картофи ще получат помощ по схема

В областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ са подадени 215 заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите. Заявените за подпомагане площи  са над 2 000 хектара или средно по 93 дка …

Виж още »

Тютюнопроизводителите получават премии от националната помощ в края на май

Срокът за вписване в регистъра бе удължен до 1 юли В края на май или началото на юни тютюнопроизводителите ще получат премиите от националната преходна помощ. Това бе обявено на Консултативния съвет по тютюна, който се състоя вчера в сградата на земеделското министерство. Общият бюджет, който ще бъде разпределен, е …

Виж още »

Обявен е нов прием по програмата за лозарския сектор

Държавен фонд „Земеделие“ обяви прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор периода 2014-2018 г. Заявления ще се приемат от 30 май до 7 юни 2016 г. Целта е да бъде усвоен изцяло предоставеният от …

Виж още »

Обнародвана е наредбата за консултантска помощ в земеделието

В последния брой на „Държавен вестник“ от 13 май е обнародвана Наредба № 7 от 5 май 2016 г. за прилагане на подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода …

Виж още »

Стопаните могат да добавят схеми и мерки за директни плащания до 15 юни

Чрез промяна на Наредба 5 от 2009 г. Министерството на земеделието и храните официално удължи срока на подаване на заявления по схемите за директни плащания и мерките, базирани на площ, кампания 2016. Промяната касае крайната дата, която вече е 31 май вместо 15 май. Срокът за извършване на промени в …

Виж още »

След кампанията за директни плащания ще се обсъдят промени в обвързаните

Ще има промени при схемите за обвързано подпомагане, заяви земеделският министър Десислава Танева вчера в парламента. Те ще зависят и от обобщените резултати от кампанията за директни плащания, която ще приключи на 27 юни. Ще има анализ и дебати преди предложенията да се изпратят в Европейската комисия. През 2016 г. България …

Виж още »

Утвърдена е новата схема за помощ чрез намален акциз на газьола

С промени в Закона за подпомагане на земеделските производители се въвежда нова схема за държавна помощ за намалена акцизна  ставка на газьола, използван в първичното селскостопанско производство. Схемата ще се прилага след получаване на окончателния номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия. Променя се  механизмът за предоставяне на …

Виж още »

Промени в Закона за сдруженията за напояване ще улеснят учредяването им

Правителството одобри днес предложените промени в Закона за сдруженията за напояване, които улесняват функционирането им. Процедурата по учредяване на сдружения се облекчава, като необходимият състав е намален от 50 на 30 на сто от собствениците и ползвателите на земеделски земи, които се обслужват от съответната напоителна и напоително-отводнителна система.  Дейността …

Виж още »

Ясни за резултатите от първи прием по процедура „Ново работно място“

Дългоочакваните резултати по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” са вече публикувани. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува Решение № РД05-52/09.05.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения, подадени в рамките на първия краен срок за набиране …

Виж още »

Нов срок на кампанията за директни плащания – 31 май

Министерство на земеделието и храните ще удължи срока  за подаване на заявления за подпомагане по Кампания`2016 за директни плащания до 31-и май без санкция и до 27-и юни с 1% санкция за всеки просрочен работен ден. До това решение се стигна след проведени консултации със земеделските производители, асоциациите и браншовите …

Виж още »