Начало / мярка 6.4 – 2018

мярка 6.4 – 2018

Мярка 6.4 – Три нестандартни бизнес идеи през 2018 година.

През април 2018 година се очаква да стартира приемът на проектни предложения по Подмярка 6.4 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Предвиденото за бенефициентите финансиране е в размер на 50% от общите допустими разходи по проекти, изпълнявани на територията на селски район. В настоящата статия ще бъдат …

Виж още »

Блокчейн, криптовалути и мярка 6.4 от ПРСР

На първо четене може би си мислите, че тези три думи нямат нищо общо, но не е съвсем така. През програмен период 2014-2020, един от основните приоритети, които ще дават най-много точки по мярка 6.4, ще бъде инвестиции в сферата на информационните технологии. Тук неизменно биха попаднали и фермите за …

Виж още »

Изоставяме туризма и залагаме на производството през 2018

Министерство на земеделието, храните и горите реши да даде приоритет на проектите в сферата на производството. Така поне изглеждат нещата в момента касаещи инвестиционната мярка с най-голям интерес –  6.4. Фокусът през новия програмен период няма да пада върху туризма, а върху проектите насочени в производствения сектор. От една страна, …

Виж още »

Марка 6.4 – Как да изберем добър консултант?

консултант по мярка 6.4

Наближава отварянето на една от най-дългоочакваните инвестиционни мерки – подмярка 6.4 от „Програма за развитие на селските райони“ Свидетели сме как завесата полека започва да се вдига, но информацията е доста разнопосочна и противоречива. Това е така, защото голяма част от нея идва от консултанти, които през годините изградиха различен …

Виж още »

6.4. – вероятни критерии за оценка

През настоящия програмен период на Програмата за развитие на селските райони” (ПРСР) 2014-2020г. все ще не е имало прием по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, а в същото време именно тя се очаква с най-голям интерес от кандидатите, поради разнообразните проекти, които се подкрепят по нея. Дългоочаквано, …

Виж още »