Начало / Европейски проекти за седмица (страница 140)

Европейски проекти за седмица

Какво се случи в областта на европейските програми и проекти през последната седмица

Схемата за картофи е увеличена от 600 хил. на 1 млн. лв.

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ одобри за 2016 година финансов ресурс от 1 млн. лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите. През 2015 г. бюджетът бе 600 хил. лв. Дейностите …

Виж още »

Фонд „Земеделие“ ще изплати допълнителни 10 млн. лв. за сектор „Животновъдство“

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” взе решение да бъде осигурено допълнително финансиране в размер на над 10 млн. лв. от националния бюджет по схемата за временна извънредна помощ за производителите в сектор „Животновъдство“. Целта е преодоляването на смущенията на пазара на мляко и намаляването на риска от изоставяне на …

Виж още »

432-ма кандидатстват за хуманно отношение към птици и свине

Общо 432 са подадените в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ заявления за участие в схемите за хуманно отношение към птици и свине за 2016 година. За помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците са подадени 344 заявления. През миналата година заявленията за държавната помощ …

Виж още »

Четири пъти повече бобови и 43% повече пипер са отглеждани през 2015 г.

Предварителните данни на агростатистиката към Министерството на земеделието и храните показват, че площите, заети със зеленчуци са били общо около 45 хил. хектара (450 хил. дка) през 2015 г.. В резултат на схемите и мерките за подпомагане реколтираните площи с бобови култури (зрял фасул, леща, грах-зелен и др.) са увеличени почти …

Виж още »

95 хил. лв. компенсации получиха стопани на загинали животни

Държавен фонд „Земеделие“ изплати компенсации от над 95 хил. лв. на 20 земеделски стопани, които са кандидатствали заявления по схемата за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия. Претърпените щети са се случили през миналата година, когато …

Виж още »

Тарифата на ветеринарните услуги, заплащани от ДФ „Земеделие“, пред промяна

Тарифа на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози ще бъде коригирана с процента на инфлацията по данни на Националния статистически институт. За 2015 г. инфлацията е минус 0.1%. Предложение за промяната ѝ е внесено в Министерския …

Виж още »

„Добри и безопасни условия на труд“ с ново публично обсъждане на проект на Условия за кандидатстване по процедурата!

Във връзка с влезлия в сила на 25/12/2015 г. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и утвърдени нови образци на документи за кандидатстване, получените голям брой коментари и отразени промени в Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“, Управляващият орган …

Виж още »

Затягат контрола върху карантинни вредители, внасяни у нас нас с научни цели

Министерството на земеделието и храните публикува на интернет сайта си проект на Наредба за условията, при които карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти могат да се използват за научни изследвания и селекция. В проектодокумента са отразени промените, въведени в Международната конвенция по растителна защита, с които се въвеждат …

Виж още »

Фонд „Земеделие“ изплати за протеинови култури по 285 лв./ха

11 хил. земеделски производители получиха общо 30 407 633 лева по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури за Кампания 2015, съобщиха късно вечерта от ДФ „Земеделие“. Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури имат производители на територията на цялата страна, които отглеждат минимум 0,5 хектара допустими площи …

Виж още »

447 млади фермери ще получат първи транш от помощта по мярка 6.1

Държавен фонд „Земеделие“ започна поетапното превеждане на първия транш към фермерите, които имат подписани договори за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 447 млади фермери със сключени договори ще получат субсидия в размер на левовата равностойност на 12 …

Виж още »