Начало / Европейски проекти за седмица (страница 5)

Европейски проекти за седмица

Какво се случи в областта на европейските програми и проекти през последната седмица

НАЗ откриват Осмия Национален Агро семинар утре

Осмият Национален Агро Семинар, организиран от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), който ще започне на 29 ноември в Гранд Хотел Пловдив, ще премине с международно участие. Тасос Ханиотис, директор на дирекция „Стратегии, опростяване и анализ на политики“ към ГД АГРИ на Европейската комисия, и Пауло Гоувея, Главен съветник по политики в …

Виж още »

Пред отваряне е мярка 7.3, която ще осигури широколентова инфраструктура в селата

МЗХГ публикува за обществено обсъждане условията и насоките за кандидатстване по подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“. Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения …

Виж още »

Депутатите гласуват днес 400 лв. минимален осигурителен доход за земеделци

На  пленарно заседание днес депутатите ще гласуват на второ четене Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. Във втория му вариант е залегнало важно изменение, което касае земеделските производители и тютюнопроизводителите. Минималният осигурителен доход за тях е намален от 560 на 400 лева. Това означава, че скокът …

Виж още »

МЗХГ разработва схеми за малки кланици, доилни апарати и хладилници за плодове и зеленчуци

„Чрез търговските вериги българските производители имат възможността техните продукти да намират все по-трайно място на централно и западноевропейските пазари. От началото на следващата година стартираме държавна помощ за поемане на 50% от разходите за сертифициране по Global G.A.P. на производителите на плодове и зеленчуци, което ще им даде още по-добър …

Виж още »

Готово е класирането на проекти по мярка 8.6 за инвестиции в лесовъдството

След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения, подадени през „ИСУН 2020“ по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001. Всеки кандидат по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, който е подал …

Виж още »

С близо 700 хил. лв. расте помощта за контрол на вредителите при трайни насаждения

670 хил. лв. допълнителен финансов ресурс ще бъде разпределен по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период” за 2018 г., реши  Управителният съвет на ДФ „Земеделие“. Така общият ресурс по схемата за …

Виж още »

Отново разрешават отсрочване на държавни кредити на животновъди и производители на картофи

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ взе решение да разсрочи с една година кредитите, отпуснати на животновъдите през периода 2008 – 2012 г. и на картофопроизводителите, получили заеми през 2011 г. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер 3,6 %. От възможността за отсрочване на главница и лихва по предоставените кредити могат …

Виж още »

Министърът заповяда да се изплатят компенсациите заради бедствия през 2018 г.

Заради неблагоприятни климатични събития, приравнени до бедствия, през 2018 г. земеделският министър Румен Порожанов заповяда да се изплатят държавни помощи за напълно пропаднали площи, с които да се компенсират нанесените на земеделците щети. Заповедта е публикувана днес на страницата на министерството и гласи следното: Н А Р Е Ж Д …

Виж още »

ЕК разреши държавна помощ за създаване на мини мандри с бюджет от 1,5 млн. лв.

Максималният интензитет ще е 50% Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри“. Целта е да бъдат подпомогнати собственици или наематели на животновъдни ферми, които са регистрирани земеделски стопани. Кандидатите трябва да произвеждат качествени хранителни животински продукти, отговарящи на изискванията на Наредба № 26 от 14.10.2010 …

Виж още »

Правителството одобри Аграрния доклад за 2017 г., който отчита ръстове

Правителството прие Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2018 г. – Аграрен доклад 2018. В него е направен обстоен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2017 г. и са представени прогнозни данни за 2018 г. През 2017 г. брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Селско, …

Виж още »