Начало / Общи / Аквакултури

Аквакултури

Големи пари за рибовъдното фермерство

  Приятели, в тази статия ще Ви разкажем защо инвестицията в сектор Аквакултури предлага изключително атрактивни възможности за бизнес. Само за последните няколко години квотата за улов на калкан (и за други видове риба също) в Черно море беше намалена от 50 тона (2009), до 43,2 тона (2012). И това …

Виж още »

Защо да инвестираме в производство на АКВАКУЛТУРИ? (ОБНОВЕНА)

Има няколко основни акцента, които оказват сериозно влияние при избора ни да инвестираме в ПРОИЗВОДСТВО НА АКВАКУЛТУРИ, и смело можем да заявим, че те са повече от благоприятни: Сериозното финансиране от програма „Аквакултури“ – Мярка 2.1 – Производствени инвестиции в аквакултурата; Аквакултурата, която е един от основните приоритетни на ЕС; …

Виж още »

Гаранционни програми в подкрепа на предприятия в сектор „Рибарство“ по ОПРСР

В рамките на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 (ОПРСР), „Национален гаранционен фонд” ЕАД (НГФ), разработи и предлага на предприятията от сектора подкрепа чрез гаранции за изпълнение на техни проекти, по които има сключени договори по Оперативната програма с Изпълнителната Агенция по Рибарство и Аквакултури (ИАРА)

Виж още »

Отвориха две нови мерки по програма „Аквакултури“

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” стартира прием на проектни предложения по две нови мерки от Оперативната програма – мярка 3.2 „Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора” и мярка 3.6 „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова”

Виж още »

Започва прием на документи по мярка от ОП "Рибарство"

По мярката ще бъдат подпомагани проекти за прекратяване на риболовни дейности чрез нарязване на риболовни кораби за скрап, пренасочване на риболовни кораби за извършване на дейности, различни от риболов

Виж още »

Програма „Рибарство и аквакултури”

Подпомагат се проекти насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на производствени мощности, с цел подобряване условията на труд, хигиената, човешкото здраве, здравето на животните и качеството на продукцията и намаляване на отрицателното въздействие или повишаване на положителните ефекти върху околната среда. Инвестициите трябва да допринасят за една или повече …

Виж още »