ВЕИ

Новите цени за ВЕИ – светлина в тунела или национално предателство?!?

От доклада на регулатора за новите цени на възобновяема енергия от юли, който беше публикуван в сряда, става ясно, че преференциалната тарифа за енергията, произведена от покривни инсталации, ще намалее между 45% и 51% в зависимост от инсталираната мощност (виж таблицата). Последваха публикации и анализи в различни медии, форуми и …

Виж още »

Новите промени в закона за ВЕИ в сила от 10.04.2012

ЗЕВИ (Закон за енергетиката и възобновяеми източници) Обн., ДВ, бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила от 10.04.2012 г. [box_dark]Както ще видите в основните акценти в промените на закона, които са в сила от 10.04.2012 г. се …

Виж още »

Защо да инвестираме във Фотоволтаични централи? (Обновена)

Фотоволтаична електроцентрала

Има няколко основни акцента, които оказват сериозно влияние при избора ни да инвестираме във ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ, и смело можем да кажем, че те са повече от благоприятни: Нека да разгледаме защо е толкова добра инвестиция! Изграждането на Фотоволтаични централи е сериозно финансирано по програма „Развитие на селските райони“, Мярка 311/312, …

Виж още »

Новите цени за изкупуване на електроенергия от ВЕИ при кандидатстване с проект по Мярка 312/311

Утвърждаване на цени на електрическата енергия произведена от възобновяеми източници , при които инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане – Мярка 312/311

Виж още »

Официалните цени за изкупуване на електричество произведено от ВЕИ, които ще влязат в сила на 1 юли 2011г.

Днес е публикувано решението на ДКЕВР за определяне на преференциални цени за изкупуване на електричество произведено от ВЕИ, които ще влязат в сила на 1 юли 2011г

Виж още »