Начало / Общи / ВЕИ (страница 2)

ВЕИ

Енергетиката става все по-зелена

Енергетиката в България генерира над 75 % от вредните парникови емисии и работи предимно с вносни суровини. Целите, които стоят пред нас, и необходимостта от модернизация на енергийния сектор, поставят естествените възобновяеми източници във водещи позиции в енергийния микс на страните от Югоизточна Европа.

Виж още »

Приятели!Това са новите изменения на Мярка 312, 311, 121, 123, 321, които вече са обнародвани в „Държавен вестник” и ще важат за новия прием на проектни предложения за 2010г.

Наредби за изменение и допълнение на мерките по програма „Развитие на селските райони” 2007 – 2013г.,  Брой: 37, от дата 18.05.2010г. на „Държавен вестник”

Виж още »

ВЕИ Мораториум – Стратегии

Стратегии за предпазване от мораториума за инвеститорите във фотоволтаични електроцентрали по мярка 312. „Трябва да сте сигурни, че мораториум върху бъдещите инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) няма да има. Ние в Министерството на икономиката смятаме, че подобни проекти не трябва да се замразяват, а просто трябва да се въведе …

Виж още »

Биогаз – една добра алтернатива

Мисля си, че вече не е необходимо да се вади каквато и да е аргументация за смисъла и за необходимостта от производство на енергия от възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Всички са убедени, че на човечеството няма да му се размине без това.

Виж още »

Одобрени на 15.12.2009г. от комитета за развитие на селските райони към ЕК промени в програмата за „Развитие на селските райони”

Приятели, както ще видите в това трето изменение я няма промяната свързана с увеличаването на субсидията за сектор ВЕИ, която се очакваше да влезе в сила, а именно от 200 000 евро да стане 500 000 евро.

Виж още »

Основни моменти при изготвяне на бизнес плана по мярка 312 към ПРСР

Една от основните задачи при разработването на бизнес плана е набирането на възможно най- детайлна информация по всяка от точките към него. За да се случи това вие трябва да следвате логиката на веригата на добавена стойност, в която се включвате, като например:

Виж още »

Справка за приетите заявления, одобрени проекти и извършени плащания по стартиралите мерки от ПРСР към 11.05.2009 г.

Ако сте решили да кандидатствате по Програмата за развитие на селските райони за изграждане на фотоволтаична централа, вече имате земя или все още се чудете каква земя да изберете, настоящото ръководство за калкулиране за превръщането на земята в трета категория ще ви е много необходимо. При изчисляване на необходимия оперативен …

Виж още »