Начало / Общи / Производство (страница 2)

Производство

Справка за приетите заявления, одобрени проекти и извършени плащания по стартиралите мерки от ПРСР към 11.05.2009 г.

Справка за приетите заявления, одобрени проекти и извършени плащания по стартиралите мерки от ПРСР към 11.05.2009 г.

Виж още »

Новите параметри на програма „Конкурентноспособност” през 2009 година

Според източници на електронната медия Finansirane.eu, мярката представляваща най – сериозен интерес „Технологична модернизация в предприятията“ ще отвори в средата на месец май

Виж още »

Основни моменти при изготвяне на бизнес плана по мярка 312 към ПРСР

Една от основните задачи при разработването на бизнес плана е набирането на възможно най- детайлна информация по всяка от точките към него. За да се случи това вие трябва да следвате логиката на веригата на добавена стойност, в която се включвате, като например:

Виж още »

Възможности за вграждане на фотоволтаични елементи в съществуващи и новостроящи се сгради в България

Фотоволтаиците са единственият източник на електрическа енергия за който няма данни да влияе отрицателно на околната среда или здравето на хората, животинските и растителните видове в района на инсталирането им. Изключителното значение на фотоволтаиците за екологията е във възможността да осигуряват енергия от територията на най-големия консуматор на енергия в …

Виж още »

Продуктите на MKB Unionbank

MKB Unionbank e част от международната група на Bayern LB/MKB Bank. Тя е една от най-стабилните, отлично управлявани и подходящо позиционирани кредитни институции на българския финансов пазар. Тя е сред най-динамично развиващите се банки в България, като отчита много добри показатели.

Виж още »

До 4 000 000 лева за предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост

Финансова помощ по тази мярка „Наредба 123“ се предоставя за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост.

Виж още »