Начало / Общи / Полезна Информация (страница 10)

Полезна Информация

Информационни дни по обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Конкурентноспособност“

На 21, 23 и 24 септември 2010 г. в 10 града на страната, съгласно приложения график, ще се проведат информационни дни по пет отворени процедури за подбор на проекти.

Виж още »

Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение

Основната цел на процедурата е да отговори на потребностите на малките и средни предприятия в България, изпаднали в затруднение в резултат на негативните последици от световната финансова и икономическа криза

Виж още »

113 са входираните проекти по ОП „КС“за големи предприятия

Общо 113 проектни предложения бяха подадени по процедурата за технологична модернизация в големи предприятия. Едно от предложенията е подадено след изтичането на крайния срок – 16 часа на 7 септември, и няма да бъде разглеждано

Виж още »

До 10 август по Оперативна Програма „КС“ бяха внесени 595 проекта за МСП

Информация за регистрираните проектни предложения по териториални звена на ИАНМСП по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Виж още »

Повече от 1 400 са входираните проекти по програма „Развитие на селските райони“ за 2010г.

Общо 1 418 са кандидатите към днешна дата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. в рамките на обявения за 2010 г. прием. Най- голям е интересът към изграждане на фотоволтаици и туристически обекти, както и разширяване на полупазарни стопанства. За този тип инвестиции са подадени най- …

Виж още »

Подготовка на втори проект по „Развитие на селските райони”?!?!

Кандидатите за евросубсидии по Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013 г.) ще могат да подават нов проект преди да са подали заявка за окончателно плащане или да са получили отказ от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за извършване на окончателно плащане по предишен проект. Това стана …

Виж още »

Вече може да се подават нови проекти преди да сте подали заявка за окончателно плащане или да сте получили отказ от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Мерките, за които измененията важат, са „Модернизиране на земеделските стопанства”, „Добавяне на стойност към земеделски и горки продукти”, „Разнообразяване към неземеделски дейности”, „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

Виж още »

Удължен срок за прием на проекти по мярка 121, мярка 123 и мярка 311 от ПРСР

Срокът за прием на проекти по три от мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., които са сред най- атрактивните за кандидатите, ще бъде удължен до края на август. Това обяви Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция Калина Илиева. Това са мерки 121 …

Виж още »

Покриване на международно признати стандарти, програма „Конкурентноспособност“

Основната цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения …

Виж още »