Начало / Общи / Полезна Информация (страница 2)

Полезна Информация

Остава 1 седмица до 13-то издание на Конференциите и Изложенията в Югоизточна Европа

Здравейте, приятели! Остава една седмица до 13-то издание на Конференциите и Изложенията за Югоизточна Европа: ЕЕ & ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), SEE Smart Cities – Интелигентни градове и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране). От 7 до 9 Март проявата отново ще бъде място за среща на …

Виж още »

28 февруари е последният срок за пререгистрация на земеделски стопани

Кампанията по пререгистрация на земеделски стопани за 2016-2017 г. е към своя край. Последният срок е 28 февруари, като за целта земеделските стопани или упълномощени от тях лица е необходимо да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Пълният пакет документи може да изтеглите от …

Виж още »

Обявена е процедура за подбор на проекти „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

До 19.05.2017 г. всички желаещи имат възможност да представят проектни предложения по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на …

Виж още »

Какво трябва да знаем за предстоящия прием по мярка 4.1.2 от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства? – Част II

мярка 4.1.2

Продължение на част I: Какво трябва да знаем за предстоящия прием по мярка 4.1.2 от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства?  Как да докажем приход от земеделска дейност? Приходите/доходите от земеделски дейности се доказват с представянето на: Справка – декларация за приходи от земеделски дейности; Заверено копие от териториална дирекция …

Виж още »

„ЗАД КУЛИСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ“ СЕ ЗАВРЪЩА В МОНТАНА

Зад Кулисите на Европейското Финансиране

„Зад кулисите на европейското финансиране“ предизвика истински фурор в Южна България, когато гр. Пловдив бе домакин на първото по рода си събитие в страната, на което пред настоящи и бъдещи бенефициенти бе разкрито как работи целият процес по подготовка, кандидатстване, управление и изпълнение на даден проект. Българска Асоциация на Бенефициентите по Европейски …

Виж още »

Изтича срока за обществено обсъждане на дългоочакваната процедура „Развитие на клъстери в България“

До 10.09.2016 г. всички заинтересовани лица могат да изпратят предложения и коментари по документацията по процедура за подбор на проекти „Развитие на клъстери в България“. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на …

Виж още »

Виа Експо организира три паралелни изложения и конференции в ИЕЦ – София

Енергия, градове, отпадъци – кои са екологичните и рентабилни решения? В периода 5-7 април ще се проведат изложенията и конференциите ЕЕ и ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране). Събитията ще бъдат място за нови продуктови презентации и …

Виж още »

„Специфични обучения за заети лица“

През 2016г., ОП „Развитие на човешки ресурси“ ще предостави възможности за повишаване производителността на труда и адаптивността на наетия персонал, както и създаване условия за устойчива заетост, чрез предоставяне възможностите за специфични за предприятията и работните места обучения, извън публичния сектор. Тази цел, ще бъде реализирана по процедура „Специфични обучения за …

Виж още »

Първите 202 договора по ОПИК- сключени до Коледа

Първите 202 сключени договора по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат факт до Коледа- това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, на конференция. На нея бяха представени резултатите от оценката на на проектните предложения, постъпили в рамките на I краен срок на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в малките и …

Виж още »

Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.   Целта на процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност …

Виж още »