Начало / Общи / Водеща новина

Водеща новина

Коментар на зам.-министър Грудев за ПРСР. Какво да очакваме и какво не?

ПРСР

На 27 януари 2016г. се проведе редовно заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Бурни реакции, както от страна на народните представители, така и от страна на членовете на неправителствени организации, предизвика обсъждането на Програма за развитие на селски райони. На заседанието, зам.- министър Грудев, направи …

Виж още »

МЗХ обяви индикативен график за проекти по ПРСР 2014-2020

Индикативния график по ПРСР е вече на лице. Веднага правят впечатление няколко неща, касаещи инвестиционните проекти, за които традиционно има най-висок интерес: До края на годината се очаква още един прием по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ До края на годината ще стартира и Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка …

Виж още »

Има ли шанс за овцевъдството в България?

Овцевъдството е един от традиционните подотрасли за България. То е ресурс за бъдещето производство на храни, за социално-икономическата стабилност на големи райони от страната, както и източник на доходи за населението в такива региони, където демографският срив е най-голям. След присъединяване на страната към ЕС, овцевъдството е една от възможностите на българския …

Виж още »

ВАЖНО: Покана до всички бенефициенти по мярка 121 и мярка 123

Във връзка с РИСК ОТ НЕУСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, поради невъзможност за кредитиране, респективно за изпълнение на одобрени от ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ (ДФЗ) проекти по ПРСР, поради практическо незачитане на гаранциите за малки и средни предприятия от Национален Гаранционен Фонд (НГФ) от страна на …

Виж още »

Уеб риалити предаване за Европейски и бизнес проекти

Приятели, Днес 29.11.2012 г. даваме старт на един проект, по който работихме яко през последните няколко месеца. Това е първото  интернет бизнес риалити в България и неговото име е еднозначното „Консултантът“. Интернет епизодите ще можете да гледате от специалният сайт, който сме направили за тази цел или директно в канала …

Виж още »

Завесата се надига–програмен период 2014/2020

Програмен период 2014/2020

Програма за развитие на селските райони – програмен период 2014/2020 Леко започна да се надига завесата около параметрите на новият програмен период 2014-2020 г. Все още можем да гадаем какви ще бъдат окончателните мерки, по които местните предприемачи, държавни и общински власти ще кандидатстват за финансиране, но също така Европейската …

Виж още »

По-кратки срокове за одобрение на проекти и заявки за плащане по ПРСР

От 01.08.2012 съкратиха сроковете за одобряване на проекти и заявки за плащане по Програма за развитие на селските райони. Промените се отнасят за проектите по осем мерки от програмата, чиито наредби бяха изменени. Това са мерките 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне …

Виж още »

Финансиране за общини (Видео)

В този материал искаме да представим какви са възможностите за финансиране на общини, юридически лица с нестопанска цел или така наречените неправителствени организации, а също така и читалища. Мерките, които финансират различни инвестиционни дейности насочени към тези кандидати са 321-а и 322-а мярка от програма за развитие на селските райони.

Виж още »

Мярка121 ще отвори за набиране на проектни предложения тази година

Мярка121 ще отвори за набиране на проектни предложения тази година на 30.07.2012г. и ще приключи на 24.08.2012г. Кой може да кандидатства: 1.1.кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по реда на Наредба № 9 от 3 април 2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по …

Виж още »

Кравеферма (Говедовъдство) – печеливш бизнес

Eдна ферма може да се направи как да е, но може да се направи и добре. Важни са подробностите! Много често при разговор с фермери чувам оплакването, че от една говедовъдна ферма се печели много малко и човек едва оживява при голямото блъскане, свързано с тежката работа във фермата. И …

Виж още »