Общи
0

През следващата година се очаква да стартира прием на заявления по новата мярка - 215 от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., по която ще ...

0

Днес е публикувано решението на ДКЕВР за определяне на преференциални цени за изкупуване на електричество произведено от ВЕИ, които ще влязат в сила на 1 юли ...

0

ДФ „Земеделие” сключи договори за рефинансиране с 5 търговски банки за кредити по мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Схемата ще позволи ...

0

Най – често срещаните нередности при изпълнението на проекти, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, установени от одитния орган ...

0

Още от следващия месец ще бъде въведено важно облекчаване за кандидатите по програмата – непосилната за много бенефициенти банкова гаранция ще бъде допълнена с ...

0

Измина малко повече от един месец след приемането на новия закон за ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници)и какво се случва на практика към момента? ...

0

Тук може да подавате информация относно забавянето на мерки по „ПРСР“ , както и да задавате конкретни въпроси свързани с програма „РСР“ Приятели, По ...

0

Анализ на получените жалби по време на оценителен процес от кандидати по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Анализ на получените ...

0

По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. са договорирани 35 % от средствата до този момент По Програмата за развитие на селските райони ...

0

Регистър на минималните помощи", поддържан от Министерството на финансите, който позволява бенефициентите, които са получили минимални помощи, сами да правят ...

0

Към края на декември 2010 г. общият брой регистрирани проекти е 122. Общият брой подписани договори / одобрени проекти е  44, а общият брой на изплатените ...

0

Прилагането на схемата ще позволи на по-широк кръг бенефициенти да получат необходимия им финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки 121, ...

Compare items
  • Total (0)
Compare
0