Начало / Общи (страница 12)

Общи

Обява за открита процедура за подбор на проекти “Социални иновации в предприятията”

Агенцията по заетостта кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно ос 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите”

Виж още »

Обновена!Обявен е графика за прием на проекти по ПРСР

Индикативният график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2011 г. е съобразен с възможностите за обработка и одобрение от Разплащателна агенция и цели максимално обхващане на всички мерки.

Виж още »

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (ЗЕВИ) приет от НС на 21 април 2011

Приетият от НС на 21 април Закон за енергията от възобновяеми източници е обнародван от президента в Държавен вестник. Законът влиза в сила от деня на обнародването

Виж още »

167 проекта са подадени за модернизация по ПРСР-Мярка 121

В отворения приемен прозорец, от 14 март до 4 април 2011 г., по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година са подадени 167 проекта

Виж още »

Оптимизират се процедурите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по ОП

С новите текстове се регламентира унифицирана процедура за разглеждане на възраженията на кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап административна проверка

Виж още »

Близо 2 млрд. лева са договорираните средства по ПРСР

1 746 021 650  лева са договорираните средства по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Над 857 млн. лева са изплатените средства по програмата по 7 654 заявления, от които 7 343 по частните мерки и 311 по общинските

Виж още »

ТРИ БИЗНЕС ДНИ НА ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ В СОФИЯ

София, 4 април 2011. От 13 до 15 април София ще бъде домакин на две значими международни бизнес събития – Седми международен конгрес за енергийна ефективност & възобновяема енергия и Конференция за управление на отпадъци и рециклиране “Save the Planet”

Виж още »