Начало / Общи (страница 20)

Общи

Програма „Рибарство и аквакултури”

Подпомагат се проекти насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на производствени мощности, с цел подобряване условията на труд, хигиената, човешкото здраве, здравето на животните и качеството на продукцията и намаляване на отрицателното въздействие или повишаване на положителните ефекти върху околната среда. Инвестициите трябва да допринасят за една или повече …

Виж още »

Как може община да прави 240 000 евро на година?

Официално стартира НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони за период 2007 – 2013 година. Основните дейности, които могат да бъдат финансиране на 100% могат да се комбинират …

Виж още »

Финансиране на общински проекти предварително

„Кредитинвест“ ООД ,Малта, мултинационален инвестиционен фонд, който инвестира в общински проекти със социално предназначение. Минимална сума, която фонда може да финансира на база одобрен проект на община е 5 000 000 лв.

Виж още »

Как успешно да получим средства от проекти по – структурните фондове на ЕС

Финансирането на една идея е многостранен процес, в който специфичните дейности варират в зависимост от типа на проекта, който трябва да се подготви и управлява. Това изисква както специални икономически и технически умения, така и гъвкавост и достъп до информация, която не винаги е толкова прозрачна колкото ни казват че …

Виж още »

10 най-често допускани грешки при подготовка на проекти финансирани от ЕС

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие“)  публикува на интернет страницата си “10-те най-често допускани грешки от бенефициентите по ОП Регионално развитие“. Според екипа на Finansirane.eu списъка по-долу важи за подготовката на абсолютно всички проекти.

Виж още »

На Вниманието!!! на Общини, НПО и Читалища

Финансова помощ се предоставя за инвестиции в инфраструктура и/или оборудване за следните дейности: 1.Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове. Строителството на нови пътища се подпомага в изключителни случаи, когато кандидата може да докаже важни социални и икономически ползи; 2.Строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения; 3.Строителство/реконструкция/рехабилитация на …

Виж още »