Начало / Общи (страница 20)

Общи

Субсидия, нисколихвен или безлихвен заем за еколого съобразен проект

  Представяме на вашето внимание условията и критериите за финансиране на проекти в областта на опазване чистотата на въздуха от ПУДООС (Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната Среда). Форми на финансиране Реализирането на проекти и дейности в областта на опазване чистотата на въздуха се подпомага със средства …

Виж още »

До 4 000 000 лева за предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост

Финансова помощ по тази мярка „Наредба 123“ се предоставя за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост.

Виж още »

До 5 000 000 лв. за „Големи предприятия”!!!

До 50% – безвъзмездна субсидия „Технологична модернизация в големи предприятия“ Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект в рамките на настоящата процедура следва да бъде в следните минимални и максимални граници: Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  5 000 000 лева

Виж още »

До 1 000 000 лв. за Малки и средни предприятия!!!

„Технологична модернизация в малките и средни предприятия“ От 60 – до 65% безвъзмездна субсидия за МСП Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  1 000 000 лева.

Виж още »

Програма „Рибарство и аквакултури”

Подпомагат се проекти насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на производствени мощности, с цел подобряване условията на труд, хигиената, човешкото здраве, здравето на животните и качеството на продукцията и намаляване на отрицателното въздействие или повишаване на положителните ефекти върху околната среда. Инвестициите трябва да допринасят за една или повече …

Виж още »

Как може община да прави 240 000 евро на година?

Официално стартира НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони за период 2007 – 2013 година. Основните дейности, които могат да бъдат финансиране на 100% могат да се комбинират …

Виж още »

Финансиране на общински проекти предварително

„Кредитинвест“ ООД ,Малта, мултинационален инвестиционен фонд, който инвестира в общински проекти със социално предназначение. Минимална сума, която фонда може да финансира на база одобрен проект на община е 5 000 000 лв.

Виж още »

Как успешно да получим средства от проекти по – структурните фондове на ЕС

Финансирането на една идея е многостранен процес, в който специфичните дейности варират в зависимост от типа на проекта, който трябва да се подготви и управлява. Това изисква както специални икономически и технически умения, така и гъвкавост и достъп до информация, която не винаги е толкова прозрачна колкото ни казват че …

Виж още »