Начало / Евро Новини / Oткрита e нова процедура за безвъзмездна помощ „Подкрепа за създаване на технологични парковe“

Oткрита e нова процедура за безвъзмездна помощ „Подкрепа за създаване на технологични парковe“

Oткрита e процедура за подбор на проекти без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”. Процедурата е без определен краен срок за кандидатстване.

Със Заповед №РД-16-689/15.07.2009 г. на Министъра на икономиката и енергетиката и Ръководител на УО на Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 е открита процедура за подбор на проекти без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”.
От 20.07.2009 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”.
Основна цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на технологични паркове, които да функционират в тясна взаимовръзка с академичната и научна общност, да подпомагат достъпа на предприятията до ново знание и да стимулират комерсиализирането на научните изследвания.

Процедурата е пряко насочена към предоставянето на подкрепа за извършване на необходимите предварителни (предпроектни) проучвания и изработването на инвестиционни проекти за изграждане на технологични паркове на територията на страната, като стимулира инициативите в тази насока на широк кръг участници в иновационния процес – предприятия, местни власти, висши училища, Българска академия на науките, експериментални лаборатории и изследователски институти, научни организации, неправителствени организации, които работят за развитие и утвърждаване на науката, техниката и технологиите.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 2 933 745 лева (1 500 000 евро).

Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Одобрените проекти получават финансиране по реда на тяхното постъпване до изчерпване на предвидените средства по настоящата процедура за подбор на проекти. Няма определен краен срок за кандидатстване.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес за електронна поща: [email protected]
Факс:(02) 80 75 308

Всички отговори на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на ИАНМСП – www.ibsme.org.

Източник: ИАНМСП

Екипът на Finansirane.eu може да Ви съдейства при управлението и изпълнението на проекта Ви за финансиране!

ВИЖ СЪЩО

Процедура „Обучения за заети лица“ е спряна за кандидатстване

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  временно преустановява подаването на проектни предложения …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.