Начало / Tag Archives: договори (страница 2)

Tag Archives: договори

Подписани са 85 договора по мярка 6.3

земеделски стопанства

Държавен фонд „Земеделие“ договори 85 проекта по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014-2020. Служителите на фонда продължават интензивно работа по одобряването и договорирането на проектите за малки стопанства. За 627 предложения по подмярката, които попадат в …

Виж още »

МЗХ пояснява защо бе уволнено ръководството на „Напоителни системи“

Министерството на земеделието и храните поясвяна в прессъобщение до медиите за причините, поради които тази седмица бе освободено ръководството на „Напоителни системи“ЕАД. Само за осем месеца задълженията на „Напоителни системи“ ЕАД /НС ЕАД/ са се увеличили с около 5 милиона лева.  Към 30.06.2016 г. те са били 29 574 000 …

Виж още »

ДФ „Земеделие“ подписва договори с пчелари за подновяване на кошери

Държавен фонд „Земеделие“ приключи административните проверки на приетите заявления по Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 година. Готово е и първото класиране на кандидатите за подпомагане по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” от програмата. Списък на класираните пчелари с одобрени заявления е …

Виж още »

Връчиха договори за 78 млн. лв. по мярка 19.2 в Гранитната зала на МС

Вече са договорени 9.19% от бюджета на Програмата за развитие на селските райони Договори за над 78 млн. лв. бяха връчени на 36 общини за развитие и облагородяване по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.).  На …

Виж още »

35 договора с МИГ бяха връчени на церемония в МЗХ

35 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските район, бяха връчени днес в Министерството на земеделието и храните. Те са на стойност 1 761 824 лв. и обхващат териториите …

Виж още »

Договори за общо 50 млн. лв. трябва да подпишат 132-ма лозари

Държавен фонд „Земеделие“ приканва всички одобрени кандидати, подали заявления за подпомагане за финансовите 2016, 2017 и 2018 години по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор да заповядат да подпишат договорите си. Фонд „Земеделие“ вече подписа всички договори и изпрати покани до бенефициентите. …

Виж още »

Договорите за одобрените по лозарската мярка 44 проекта вече са готови

Държавен фонд „Земеделие“ кани земеделските стопани, одобрени по мярката за преструктуриране и конверсия на лозя, за подписване на договори. Преди дни беше обявено класирането на общо 44 проекта за финансовата 2016 година по мярката от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Финансовата помощ на допустимите заявления е на обща стойност …

Виж още »

Ако не искат да връщат пари по мярка 4.1, одобрените да стартират проектите до 9 месеца

Държавен фонд „Земеделие“ напомня, че съгласно сключените договори по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г., ползвателите на финансова помощ са длъжни да започнат реалното изпълнение на инвестицията в срок не по-дълъг от девет месеца от датата на подписване на договора, ако инвестицията не включва строително-монтажни работи …

Виж още »

Какво трябва да знаят одобрените бенефициенти, когато подписват договор по мярка 4.1

Камелия Димитрова, Мениджър Европейски проекти в консултантска компания Novek Подписването на договори по Подмярка 4.1 е в разгара си! Близо десет месеца след отварянето на приема по мярката, все още тече разглеждане на проектите по същество  и тяхното договориране. Настоящата статия има за цел да разгледа и анализира параметрите на …

Виж още »

Вече са подписани 358 договора по мярка 6.1 за младите фермери

От приема по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 637 проекта, които попадат в 100-процентния бюджет по подмярката, са минали контролна проверка и са подадени към областните дирекции на ДФЗ  за договаряне. Изготвени са 491 договора, 358 от които …

Виж още »