Начало / Tag Archives: заповеди

Tag Archives: заповеди

Фонд „Земеделие“ подготви 2259 заповеди за отказ по втория прием на мярка 4.1

За 251 заявление с 55 до 53 точки се изготвят договори под условие С цел осигуряване на допълнителна публичност по отношение на прилагането на подмярка  4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Държавен фонд „Земеделие”-РА предоставя информация за текущия статус на проектите, подадени в приема през 2016 година. Приключила е обработката на …

Виж още »

Заредиха ИСАК с данни за субсидираните площи

Със заповеди на министъра на земеделието и храните са одобрени окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания`2015 и окончателният специализиран слой „Постоянно затревени площи” за 2016 г., съобщиха от МЗХ. Заповедите са в изпълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, …

Виж още »