Начало / Tag Archives: мярка 4.1 (страница 4)

Tag Archives: мярка 4.1

Ако не искат да връщат пари по мярка 4.1, одобрените да стартират проектите до 9 месеца

Държавен фонд „Земеделие“ напомня, че съгласно сключените договори по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г., ползвателите на финансова помощ са длъжни да започнат реалното изпълнение на инвестицията в срок не по-дълъг от девет месеца от датата на подписване на договора, ако инвестицията не включва строително-монтажни работи …

Виж още »

577 проекта по мярка 4.1, получили минимум 39 точки, вече се договарят

77 биологични стопанства в преход получиха по мярка 4.1 шанс, който няма да се повтори 577 проекта от всички разпределени за обработка заявления за подпомагане по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 вече са със сключени договори или предстои подписването им. …

Виж още »

Включват инвестициите в напояването при редакцията на мярка 4.1

Новите условия, при които през юли 2016 ще се отвори за втори и последен път мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, предвиждат допълнителни точки при класирането на проекти, които са подадени от стопанства с поне 3-годишен пазарен опит и поне 5 души персонал. Това стана ясно на семинар, организиран в рамките …

Виж още »

Успешната идея: Да създадеш птицеферма с финансовата помощ на мярка 4.1 от ПРСР

Камелия Димитрова, мениджър Европейски проекти в консултантска компания Novek Инвестициите в птицевъдство получават приоритет за финансиране по Програма за развитие на селските райони, като част от дефинирания като чувствителен сектор «животновъдство». Помощта е насочена към инвестиции, които косвено или пряко преследват приоритетните цели на Национална стратегия за устойчиво развитие на …

Виж още »

Какво трябва да знаят одобрените бенефициенти, когато подписват договор по мярка 4.1

Камелия Димитрова, Мениджър Европейски проекти в консултантска компания Novek Подписването на договори по Подмярка 4.1 е в разгара си! Близо десет месеца след отварянето на приема по мярката, все още тече разглеждане на проектите по същество  и тяхното договориране. Настоящата статия има за цел да разгледа и анализира параметрите на …

Виж още »

Още почти 1 млн. лв. получиха МИРГ

976 229 лева преведе ДФ „Земеделие“–Разплащателна агенция за проекти на три Местни инициативни рибарски групи (МИРГ). Проекти са по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ получи 370 778 лв. за три проекта в изпълнение на местната си стратегия за …

Виж още »

Свалят тавана на проектите по мярка 4.1 на 1 млн. евро, финансирането ще е до 50%

Министерството на земеделието и храните ще внесе корекции в прилагането на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Предложението, оформено миналата седмица, е максималната стойност на проектите да падне от 1.5 на 1 милион евро, а размерът на финансиране да не надхвърля 50 процента. …

Виж още »

Фонд „Земеделие“ изплати над 1.4 млн. лв. по мярка 4.1 на рибарската програма

1 400 286 млн. лева изплати фонд „Земеделие“ по седем проекта, реализирани от Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Преведени са авансово над 528 хиляди лева по два проекта в изпълнение на местни стратегии за …

Виж още »

Искам да направя ферма – по коя мярка да кандидатствам?

Новият програмен период 2014-2020 дава няколко възможности на земеделските производители, както и на тези, които желаят да се захванат тепърва със земеделие да финансират своите идеи с евро средства. Информационният океан, който ни залива ни обърква още повече и в повечето случаи прави преценката ни грешна или не достатъчно добра. …

Виж още »

Какво означава Стандартен Производствен Обем (СПО) и как се прилага

През стария програмен период 2007-2013 размерът на стопанството се изчисляваше във вече познатите ви икономически единици, като това касаеше най-вече кандидатите по програма „Млад фермер“  и тяхната допустимост. През новият програмен период в „Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020“ се въведе нова мерна единица за икономически размер на земеделското …

Виж още »