Начало / Tag Archives: мярка 8.6

Tag Archives: мярка 8.6

Готово е класирането на проекти по мярка 8.6 за инвестиции в лесовъдството

След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения, подадени през „ИСУН 2020“ по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001. Всеки кандидат по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, който е подал …

Виж още »

ДФЗ обяви предварителното класиране по лесовъдната мярка 8.6

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001. Проектите …

Виж още »

Стартира мярка 8.6 за лесовъдство и преработка

Допустимо е кандидатстването на горовладелци – физически и юридически лица, регистрирани вероизповедания, общини С 35 204 400 лева бюджет стартира мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“. Крайният срок за кандидатстване е 31 юли 2018 г. В сайта на МЗХГ са публикувани насоките за …

Виж още »

Ако искаш да произвеждаш пелети или фураж си заслужава да посетиш тази конференция!

Конференция за пелети

  За първи път производител от такъв ранг ще организира техническа конференция в България съвместно с участието на една от най-добрите консултантски компании в сектора. В периода 12-13 04.2018 г. La Mec България в сътрудничество с La Meccanica Италия, организира техническа конференция в град Пловдив. За конференцията: На 12.04.2018г. конференцията …

Виж още »