Tag: наредба
0

Единно прилагане на схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" предлага Министерството на земеделието и храните (МЗХ) в нова Наредба за условията и реда за ...

0

Северозападният район, малките населени места и селищата с висока безработица ще са приоритетни До 2 милиона евро е помощта, която ще се отпуска за общински ...

0

Втори проект на Наредба за прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ...

0

В последния брой на "Държавен вестник" от 13 май е обнародвана Наредба № 7 от 5 май 2016 г. за прилагане на подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки ...

0

Чрез промяна на Наредба 5 от 2009 г. Министерството на земеделието и храните официално удължи срока на подаване на заявления по схемите за директни плащания и ...

0

Заради нови директиви на ЕС, Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от ...

0

Птицевъдството не е приоритетно, проекти за производство на тютюн не се допускат Най-после проектът на наредбата за прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ ...

0

Министерството на земеделието и храните публикува на интернет сайта си проект на Наредба за условията, при които карантинни вредители, растения, растителни ...

0

Храна, която е произведена в България "от - до" на технологичния процес, ще може да носи етикет "Произведена в Република България". Това се вижда от проекта за ...

0

Промени в Наредба № 11/2007 г. ще подобрят реда за признаване на организации на производители и асоциации на организации на производители на плодове и ...

Compare items
  • Total (0)
Compare
0