Начало / Tag Archives: Препоръчани

Tag Archives: Препоръчани

Колко важни са приоритетите по мярка 4.2 от ПРСР?

Изпълнението на проект, финансиран по европейска програма е голямо предизвикателство за всеки, но дали то ще бъде увенчано с успех зависи от правилното планиране и добрата подготовка преди това. Мярка 4.2 ще стартира през октомври месец тази година и времето с което разполага всеки инвеститор за планиране и подготовка изтича …

Виж още »

Инвестиция в здравето или Годжи бери

годжи-бери-плодчета

Рекламирани като супер-храна, плодовете на Годжи бери (Lycium barbarum) са познати още под името мерджан, лициум или вълче грозде. Какво представлява Lycium barbarum и за какво се използва? Ярко оранжево- червени, елипсовидни плодчета с размер между 1-2 см, от семейството на картофите. Среща се под формата на храст, дърво или …

Виж още »

Алтернативи за алтернативен туризъм

През последните години много започна да се шуми около темата за алтернативния туризъм. Започнахме до усвояваме средства от европейските структурни фондове, да развиваме селските райони, но нека се запитаме и до колко резултатни са всички тези дейности? Според Wikipedia под алтернативен туризъм се разбират всички туристически дейности, различни от масовия …

Виж още »

Финансиране за общини (Видео)

В този материал искаме да представим какви са възможностите за финансиране на общини, юридически лица с нестопанска цел или така наречените неправителствени организации, а също така и читалища. Мерките, които финансират различни инвестиционни дейности насочени към тези кандидати са 321-а и 322-а мярка от програма за развитие на селските райони.

Виж още »

Aнексиране след подписан договор с ДФЗ

Хронологията за финансиране на всяка дейност посредством европейска програма има следната последователност: Проучване –> Подготовка –> Одобрение –> Подписване на договор –> Управление на проекта. В този материал разглеждаме една от най-важните части в целия процес за финансирането на проект с европейски пари – управлението. Разглеждаме конкретно работата с Държавен …

Виж още »

За да бъдеш един от нас!

„ЕНПРОМ“ ООД и Finansirane.eu фокусира дейността си върху подготовката и управлението на проекти за кандидатстване към различни европейски, национални и други международни финансови донори. Интерес представляват проектите свързани с възобновяемите енергийни източници, развитие на интегриран селски туризъм, производствени предприятия, човешки ресурси и други.

Виж още »

Какво трябва да знаем, когато кандидатстваме за изграждане и/или модернизиране на „Акваферма“

Получаването на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд по рибарство преминава през няколко етапа. Условно тези етапи могат да бъдат формулирани по следния начин: запознаване с условията и изискванията на мярката, подготовка на проекта, кандидатстване, изпълнение на проекта, подаване на заявка за изплащане на финансовата помощ и мониторингов период

Виж още »

Какво трябва да знаем преди да наемем архитект

В тази статия искаме да обърнем внимание на някой неща, които трябва да знаете, преди да отидете при архитект и как да избегнете много проблеми, които в последствие ще ви струват време и пари

Виж още »