Начало / Tag Archives: проекти (страница 3)

Tag Archives: проекти

Класирани са още 84 проекта за лозя, които ще се изпълняват през 2017 и 2018 г.

Общо 84 проекти по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.Държавен фонд „Земеделие“ ще се изпълняват през 2017 и 2018 г. ДФ „Земеделие“ обяви класирането им. 50 са одобрените заявления за следващата година, 34 – за 2018 г. Преди броени дни от фонда …

Виж още »

ДФЗ изплати аванс от 3.5 млн. лв. за първите одобрени 8 проекта по мярка 4.1

ДФ „Земеделие“ изплати днес аванс от общо 3 540 982 лв. за 8 одобрени проекта по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 -2020 г. Проектите са обезпечени с банкови гаранции. Съгласно сключените договори по …

Виж още »

ДФЗ класира 44 проекта за конверсия и преструктуриране на лозя през 2016 г.

44 проекта са класирани за финансовата 2016 година по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Одобрението е станало след извършена проверка и финансова оценка, съгласно разпоредбата на чл. 13 от Наредба 2 от 04 април 2014 г. Финансовата …

Виж още »

577 проекта по мярка 4.1, получили минимум 39 точки, вече се договарят

77 биологични стопанства в преход получиха по мярка 4.1 шанс, който няма да се повтори 577 проекта от всички разпределени за обработка заявления за подпомагане по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 вече са със сключени договори или предстои подписването им. …

Виж още »

42% от подадените проекти по мярка 4.2 с шанс за финансиране

249 от общо 595 разработки са получили от 55 точки нагоре 42% от всички проекти, подадени в периода на прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, са допуснати за последващо разглеждане. Финансовата помощ, за която кандидатстват, е 130% от бюджета на мярката, съобщи ДФ „Земеделие“. ДФ „Земеделие” …

Виж още »

Само за 8 месеца фермерите са кандидатствали за 4 млрд лв. по ПРСР

Млад фермер 2014-2020

„По новата ПРСР са кандидатствали 6600 земеделски производители, които са подали проекти на стойност 4 млрд. лв.“, съобщи при откриването на изложбата за земеделска техника БАТА АГРО Пролет днес аграрният министър Десислава Танева. Това на практика означава, че сумата е постигната само за 8 месеца, тъй като първата мярка – …

Виж още »

Рибовъдни ферми, заводи за преработка и пристанища получиха 12 млн. лв.

Големи пари за рибовъдното фермерство

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция изплати близо 12 милиона лева за финалния етап на проекти на рибовъдни ферми, заводи за преработка на риба и водорасли, и за две черноморски пристанища. Приведените средства по общо осем инвестиционни проекта са от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) 2007-2013г. Два от вече реализираните …

Виж още »

Проектите по мярка 4.2 надхвърлиха 4 пъти бюджета ѝ

588 заявления са подадени за трите седмици на прием Приключи приемът на заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. В определения срок, който изтече на 18 декември, са били …

Виж още »

Въпреки спорните нормативи, проектите по мярка 4.2 ще са над 400

В последната седмица на прием на проекти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., броят на кандидатите непрекъснато се повишаваше. От около 80-90 в първите работни часове на 15 декември, днес към обед те стигнаха 340. Към края на …

Виж още »

Рибарски общности получиха над 1.4 млн. лв.

Рибарски общности получиха още 1 426 259 лева за 12 завършени проекта. Те са реализирани от Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Дейностите са в изпълнение на местните стратегии за развитие на рибарските общности. Техните …

Виж още »