Начало / Tag Archives: рибарство

Tag Archives: рибарство

С бюждет от над 6 млн. лв. за три месеца е отворена мярка 1.7 от рибарската програма

Ще се финансират проекти, свързани с преработката на риба от рибари и с оборудването на кораби за повишаване на качеството на улова С бюджет от 6 181 144 лв. е отворена за три месеца Мярка 1.7  „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ от Програмата за морско дело и …

Виж още »

9 нови предприятия за преработка на риба ще се изградят по Морската програма

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство подписа 13 договора на стойност 9,3 млн. лв., с които ще се финансират проекти по  мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“. Одобрените инвестиции са насочени към изграждане на 9 нови рибопреработвателни предприятия и модернизация на 4 съществуващи фабрики. …

Виж още »

Отвориха за 3 месеца очакваната мярка 2.2 по рибарската програма

Днес започна приемът на проекти по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Програмата за морско дело и рибарство. Тя е сред най-очакваните от бранша и подпомага изграждане на нови или модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства. Проекти ще могат да се подават до 25 май. Сред допустимите дейности са производството …

Виж още »

Има 45 проекта по две мерки от програмата за Морско дело и рибарство

45 проекта на обща стойност над 47 млн. лв. са подадени по две мерки от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020. Това са подмерките 2.2. “Продуктивни инвестиции в аквакултурата” и 5.4. „Преработка на продуктите от риболов и аквакултура“, съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Свилен Костов по време …

Виж още »

Мярката за местни рибарски групи – отворена!

Мярката за създаване на Местни инициативни рибарски групи – 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“, от Програмата за морско дело и рибарство, е отворена. Бюджетът по нея е 822 хил. лв. и с него ще бъде подпомогнато изготвянето на стратегии за местно развитие. Сред допустимите дейности са също организиране …

Виж още »

Отвориха мярка 5.4 за преработватели на риба и аквакултури

От днес 18 юли 2016 г. (понеделник) стартира приемът на заявления по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за …

Виж още »

350 хил. лв. получиха три МИРГ по програма „Рибарство“

Близо 350 хиляди лева изплати ДФ „Земеделие“ за три реализирани проекта на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) 2007 -2013 г. Община Балчик получи субсидия от близо 190 хил. лева за проект за рибарски съоръжения, …

Виж още »

Най-после: Старт на новата програма „Морско дело и рибарство“

През идния месец юни най-после ще стартира новата Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съобщи вчера в Поморие земеделският министър Десислава Танева. Това е последната неотворена още европейска програма. Вече са качени насоките за кандидатстване по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултура“. „Мярката е насочена към …

Виж още »

Проект на стопанство за сом и шаран в яз.“Каменец“ получи почти 2.2 млн. лв.

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция изплати субсидии от общо 2 764 052 лева за три проекта, реализирани по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР 2007-2013). Разходите по единия от проектите са за производство на биомаса от водорасли във фотобиореактор. Стойността на изплатената субсидия …

Виж още »

Рибовъдни ферми, заводи за преработка и пристанища получиха 12 млн. лв.

Големи пари за рибовъдното фермерство

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция изплати близо 12 милиона лева за финалния етап на проекти на рибовъдни ферми, заводи за преработка на риба и водорасли, и за две черноморски пристанища. Приведените средства по общо осем инвестиционни проекта са от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) 2007-2013г. Два от вече реализираните …

Виж още »