Начало / Tag Archives: 2016 г.

Tag Archives: 2016 г.

Годишен отчет на ДФ „Земеделие“: Платени са към 367 млн. лв. по ПРСР и 1.9 млрд. директни субсидии

Правителството одобри днес Годишния отчет на Държавен фонд „Земеделие” и Разплащателната агенция за 2016 г. През миналата година са подписани 2 293 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Изплатени са 365 701 315 лв. За 2016 година по схеми и мерки, администрирани по линия на …

Виж още »

От 17 юли до 11 август фермерите подават заявления за пропаднали площи през 2016 г.

Държавен фонд „Земеделие“ разпределя финансов ресурс от 2,1 млн. лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2016 г. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) на свое редовно заседание. На …

Виж още »

Реколтираните площи с малини са с най-голямо увеличение през миналата година

Окончателните резултати от проведено от Министерството на земеделието, храните и горите чрез отдел „Агростатистика“ статистическо изследване показват, че през 2016 г. в страната са произведени 199 хил. тона плодове при реколтирани 37 хил. хектара с овощни насаждения. Произведени са 44.8 хил. тона ябълки, 48.6 хил. тона сливи и джанки, 38.5 хил. тона …

Виж още »

Общо 8.8 млн. тона зърно сме произвели през 2016 г.

Окончателните резултати от проведено от Министерството на земеделието, храните и горите чрез отдел „Агростатистика“ статистическо изследване показват, че през 2016 г. в страната е произведено 8.8 млн. тона зърно от зърнено-житни култури при реколтирани 1.8 млн. ха. От произведеното зърно 65% е пшеница – 5.7 млн. тона, реколтиранa от 1.2 …

Виж още »

НСИ: Цената на земята расте през 2016 г. с 4%, на рентата – с 4.8%

Североизточен район е най-скъп – продажбите са за 1 157 лв./дка, наемът е 64 лв./дка През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 761 лв., което е с 4.0% повече в сравнение с 2015 година. Спрямо предходната година през 2016 г. увеличение е отчетено в цената на …

Виж още »

Заповедта за окончателния специализиран слой ‘2016 г. публикувана днес в ДВ

Със заповед на министърът на земеделието и храните № РД 46-141 от 01.03.2017 г. е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2016. Заповедта е издадена и е публикувана в Държавен вестник, брой 23 от 17 март 2017 г., в изпълнение на Наредба № 105 от 2006 …

Виж още »

Държавните помощи в земеделието през 2015 г. бяха с 15 млн. лв. повече от 2016 г.

Държавните помощи в земеделието през 2015 г. са били с почти 15 млн. лв. повече. Това се вижда от обобщенията за този тип подпомагане, публикувани в Аграрния доклад 2016 г. на Министерството на земеделието и храните. През 2015 г. общата подкрепа в сектор земеделие под формата на държавни помощи е …

Виж още »

Разходите за ДМА в земеделието са се увеличили до 1 млрд. 900 млн. лв. според годишния Аграрен доклад

Използваната земеделска площ и обработваемата земя през 2015 г. са с ръст от 0.7 процента В отрасъл селско, горско и рибно стопанство разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) нарастват със значителните 31,2% на годишна база, до 1 891,4 млн. лева. Това е отбелязано в публикувания току-що Аграрен доклад …

Виж още »

Сезонът за борба с градушките приключи с близо 10 хил. изстреляни ракети

Активният сезон за борба с градушките официално приключи за 2016 г. За периода 25 април – 4 октомври от Командните пунктове и ракетните площадки на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ са изстреляни 9886 ракети. През месеците май и юни са проведени най-много въздействия срещу градоносни облаци.  В началото на месец …

Виж още »

Общо 63 проекта одобриха за 2016 г. по Програмата за лозаро-винарство

Приключи вторият прием на заявления за подпомагане по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. за финансовата 2016 година, съобщиха от ДФ „Земеделие“ Mярката подпомага дейности за преструктуриране и конверсия на лозови насаждения, и за подобряване на техниките за управление на …

Виж още »