Агро министерството коригира наредбата за директни плащания

За да получат субсидии, стопаните на памук трябва да са го ожънали до 30 ноември

Производителите на памук трябва да са приключили с жътвата му до 30 ноември. Това е една от промените, заложени в проекта за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Проектът отменя наложеното ограничение животните, заявени за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол, да не бъдат подпомагани по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки. То бе залегнало в чл.26, ал. 3, която отпада.

Проектонаредбата посочва и документите, с които стопаните на млечни крави, крави под селекционен контрол, биволи и овце и кози под селекция, трябва да доказват произведеното мляко, за да получат обвързани плащания. Това са фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон; документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Кандидатите по схемите за млечни крави, крави под селекционен контрол, биволи и овце и кози под селекция с регистрирани обекти по чл. 12 от Закона за храните, със затворен цикъл на производство, които имат регистрирано млекопреработвателно предприятие в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход – Секция IX – Млечни продукти, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция, се посочва в проектонаредбата.

Производителите на биологична оранжерийна продукция – със сертифицирано производство или в преход, трябва да удостоверяват минимални добиви от заявените площи за съответната култура в размер 50 % от минималните добиви, определени за конвенционалното производство.

При регистрирането/пререгистрирането като земеделски производители, фермерите ще трябва да подпишат декларация, че са запознати със нововъведената забрана по чл. 45, параграф 10б от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 за използване на продукти за растителна защита върху площи с угари, площи с междинни култури или зелена покривка, площи с култури, които обогатяват почвата с азот и площи с ивици хектари по краищата на гори.
С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0