Биопроизводителите искат в становище до министъра информация и решения за бюджета на мярка 11

биоземеделиеКъсно снощи БА Биопродукти изпрати становище до министъра на земеделието Христо Бозуков по повод липсата на достатъчно яснота относно бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“.

Ето и пълния му текст:

Уважаеми г-н Министър,

С огромна тревога и огорчение следим информациите, които се изнасят на различни форуми и работни срещи, свързани с изпълнение на мярка 11 „Биологично земеделие“ на ПРСР 2014-2020 г., касаещи изчерпването на ресурса по мярката с поетите ангажименти още през първите две години на новия програмен период.

Не бихме искали да припомняме времето на определяне на бюджета по мярката на Програмата, когато нашата асоциация предупреждаваше за възможния недостиг на средства и бързо изчерпване на определения ресурс. За нас на този етап е важно да изясним точната ситуация по отношение на бюджета на мярката – поети ангажименти през 2015 и 2016 година по видове площи/ животни/пчелни семейства, както и да потърсим възможности за продължаване на изпълнението на мярката и нелишаване на част от българските производители от така важните за тях субсидии, каквито вече получават техните колеги.

Смятаме, че дискусия по очерталия се проблем трябваше да бъде проведена много по-рано – веднага след обобщаване на данните за подадени заявления и одобрени ангажименти през 2016 година. През месец февруари, броени седмици преди старта на новата кампания по очертаване и заявяване на площи за подпомагане, всички земеделски производители вече са направили своите инвестиционни планове, сключили са договори за контрол и сертификация, закупили са семена или са заявили разсад за своите нови
биологични насаждения. Лишаването им от възможност за подаване на нови заявления за подпомагане или за разширяване на поетите ангажименти, ще доведе до сериозни сътресения и проблеми в тяхната дейност.

При създалата се обстановка настояваме да не бъде спиран приема за нови заявления поне за площи и животни, които вече са биологични (това са основно площите на бенефциенти, чиито ангажименти по м.214 са приключили през изминалата година и чиято обща стойност е незначителна на фона на общия бюджет на мярката/. Това ще бъдат заявления на хора, които вече са доказали устойчивост по отношение на прилагането на биологичното земеделие, направили са немалко инвестиции за преминаване към този начин
на производство. Обезсърчаването им и поставянето им в неконкурентноспособност спрямо останалите им колеги, може да доведе до трайни неблагоприятни последици и за тях, и за сектора като цяло.

Призоваваме да се търсят възможности да не се спира разширяването на поети
ангажименти с до 20 %, което също смятаме, че няма да окаже сериозно влияние върху бюджета на мярката (такова разширение обикновено предприемат малка част от поелите ангажименти, които са успели да придобият или наемат дългосрочно допълнителни площи и са ги включили в процес по сертификация).

Настояваме спешно да бъде изготвен анализ на състоянието на бюджета по мярката и да стане ясно какъв е недостигът на средства дотолкова, че да бъде обезпечено изпълнението на Плана за развитие на биологичното земеделие в България и достигане на заложените в него индикатори по отношение на брой оператори/ земи в контрол и сертификация/ произведени биологични продукти. След изясняването на този въпрос да се търсят възможности за финансиране чрез пренасочване на средства от други мерки и да се подготви нотификация, която да бъде внесена в Европейската комисия достатъчно навреме, за да обезпечи наличието на средства и приемането на заявления по време на кампанията за подпомагане през следващата календарна година.

Припомняме, че именно Биологичното земеделие е онзи сектор, който води до постигането на най-голям брой цели, които си е поставила Програмата за развитие на селските райони и Общата селскостопанска политика като цяло, а именно – опазване на околната среда, борба с климатичните промени, оживление на селските райони и увеличаване на заетостта, производство на здравословна храна, увеличаване на добавената стойност в земеделското производство, насърчаване на малките и семейни фирми, насърчаване на земеделието в изостанали и планински райони и други.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0