Вече може да се подават нови проекти преди да сте подали заявка за окончателно плащане или да сте получили отказ от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Мерките, за които измененията важат, са „Модернизиране на земеделските стопанства”, „Добавяне на стойност към земеделски и горки продукти”, „Разнообразяване към неземеделски дейности”, „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

Кандидатите за евросубсидии по Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013 г.) ще могат да подават нов проект преди да са подали заявка за окончателно плащане или да са получили отказ от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за извършване на окончателно плащане по предишен проект. Това стана възможно с изменение на наредбите за реда и условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по пет от най-атрактивните мерки на ПРСР.  Промените бяха публикувани в бр. 55 на „Държавен вестник” от 20 юли 2010 г.

Мерките, за които измененията важат, са „Модернизиране на земеделските стопанства”, „Добавяне на стойност към земеделски и горки продукти”, „Разнообразяване към неземеделски дейности”, „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

Възможност за подаване на втори проект ще имат кандидатите с проекти с инвестиции по линия на Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ) и по т.нар гарантирани бюджети от Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, обясни ресорният заместник – министър Светлана Боянова. Това се прави с цел животновъдите, които вече имат подадени проекти по мярка 121, например за закупуване на земеделска техника, както е най-честият случай и все още изпълняват проектите си, да имат възможност да се възползват от средствата по гарантираните бюджети за животновъдството. По този начин ще могат да се възползват и от по-голямата субсидия от 85% по Нитратната директива, която ще се предоставя до края на годината, допълни Боянова. С промените целим да се постигне по-голямо усвояване на средствата по гарантираните бюджети, към които до момента нямаше голям интерес, каза още заместник-министър Светлана Боянова.

  • По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” кандидатите могат да подават втори проект не само т.нар. гарантирани бюджети, но и по линия на  Европейския план за икономическо възстановяване. Периодът на прием на проектни предложения по ЕПИВ и гарантираните бюджети по тази мярка беше удължен до 31 август. Направленията по гарантираните бюджети дават възможност за инвестиции по Нитратната директива, за привеждане в съответствие със стандартите на ЕС на животновъдните ферми извън сектор „Мляко„, както и за проекти за покупката на оборудване за в областта на покупката за преминаване на към биологично производство на земеделски продукти и храни. По линия на ЕПИВ фермерите пък ще могат да кандидастват за: инвестиции, директно свързани с производството на мляко, с изключение на инвестиции, свързани с въвеждането на стандарти за сурово мляко;  инвестиции, свързани с производството на биогаз посредством използване на органични отпадъци, получени от земеделската дейност на стопанството на кандидата или от местно производство; инвестиции, свързани с производството на електричество или топлинна енергия посредством преработка на биомаса, вкл. строителство или обновяване на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на земеделската дейност на кандидата); инвестиции за създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;  инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, вкл. съоръжения за съхранение на водата, и пречистване на отпадъчни води от производството.
  • По Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” кандидатите могат да подават втори проект по линия на Европейския план за икономическо възстановяване в срок до 31 август. Финансова помощ по линия на ЕПИВ се отпуска за инвестиции в сгради и оборудване в сектор производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти, както и за сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадните води от производството.
  • По третата Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” кандидатите могат да подават втори проект  по линия на ЕПИВ от 16 до 31 август. Финансовата помощ по линия на ЕПИВ се предоставя за инвестиции в сгради и оборудване за производство и продажба на био-енергия при преработка на биомаса (суровини) от собственото земеделско стопанство, и за производство и продажба на енергия от други възобновяеми енергийни източници.
  • Кандидатите ще подават втори проект и по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” до 15 август по линия на Европейския план за икономическо възстановяване – като например инвестиции в производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници и др.

Предвидена е възможност кандидатите да подават и втори проект преди да са подали заявка за окончателно плащане или да са получили отказ от ДФЗ за извършване на такова плащане и по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по линия на Европейския план за икономическо възстановяване. Приемът по нея предстои да бъде отворен от 1 септември. Финансова помощ по ЕПИВ ще се предоставя за инвестиции за строителство, реконструкция или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения.

Източник: „Програма за развитие на селските райони“

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0