Внимание! Предстоящи промени по ОП „РЧР“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува за обсъждане проект на изменение на Програмата.

Предложените промени в текста на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОП РЧР) не са свързани с промяна в стратегията, обхвата й, заложените инвестиционни приоритети, съответстващите им специфични цели, както и няма отношение към финансовия ресурс. Предлаганите промени по програмата нямат отражение и към стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020.

Моделът на прилагане на финансовите инструменти в България за период 2014 – 2020 г. е изработен през 2015 г., т.е. след одобрението на ОП „Развиетие на човешки ресурси“ на 27 ноември 2014 г.

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е държавно дружество, учредено с цел да изпълнява роля на фонд на фондовете – при прилагането на финансови инструменти по всички оперативни програми в страната. Посочването му поименно в списъка на допустими бенефициенти в Ос 1 на ОП „Развитие на човешки ресурси“ ще даде възможност на Управляващия орган да го посочи като бенефициент при програмиране на операцията, с която ще бъдат предоставени за управление средствата за финансови инструменти по ОП „РЧР“.

Друга промяна в ОП „РЧР“ е свързана с подобряване на достъпа до финансов ресурс за младежи, които имат желание за стартиране на собствен бизнес, чрез прилагането на финансов инструмент, подкрепен по линия на Инициативата за младежка заетост (ИМЗ). Промяната е свързана с идентифицирана необходимост и засиления интерес от страна на целевата група, попадаща под обхвата на мерки по ИМЗ. В ръководството на Европейската комисия (ЕК) за изпълнение на Инициативата за младежка заетост – сред допустимите дейности е предложено част от средствата да бъдат определени за подкрепа на предприемачеството. Развитието на предприемачеството е сред основните приоритети на Европейската комисия. Насърчаването на самостоятелната стопанска дейност е идентифицирано като ключова предпоставка за развитие на иновациите и създаване на повече добавена стойност в икономиката. Измененията в ОП „РЧР“ са в съответствие и с Плана за действие „Предприемачество 2020“ на ЕК.

Прилагането на финансов инструмент в дългосрочен план се очаква да доведе до значим положителен ефект, изразяващ се, както във възможността за създаване на нови работни места в новорегистрираните предприятия, така и от гледна точка на ангажиране на допълнителен частен финансов ресурс по линия на ливъридж ефекта от дейността на финансовите инструменти.

Всички промени, бихте могли да видите на сайта на Министерски съвет: тук.

Finansirane.eu и консултантска компания novek, ще Ви държат в течение с всички промени, извършени както по ОП“ Развитие на човешки ресурси“, така и по всички възможни Програми и процедури за кандидатстване.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0