Вторият прием по мярка 4.1 е близо! Има нови приоритети и критерии

Мярката ще се отвори края на септември – началото на октомври. Вече има референтни цени за изграждане на сондажи!

семинар на NovekКакво е нужно на един проект по мярка 4.1, за да бъде класиран от ДФ “Земеделие” и да получи финансиране? Въпросът има толкова отговори, колкото са и намеренията на кандидатите. Всеки иска да се възползва от бизнес допинга на щедрите европейските субсидии по Програмата за развитие на селските райони, но повечето не успяват, особено през настоящия програмен период. Защо? Защото не знаят паролата. В продължение на повече от четири часа консултанти от компания Novek и Българската асоциация на бенефициенти по европейски проекти (БАБЕП) разкриваха какво се случва “зад кулисите на европейското финансиране”. Семинарът се проведе на 22 юли в хотел “Империал” в Пловдив. Над 100 земеделски стопани взеха активно участие в него – задаваха въпроси и получаваха отговори.

Сега е моментът

Вторият прием по мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” се очаква да стартира в края на септември – началото на октомври. Очакваният бюджет на подмярката ще е 170 млн. евро и това ще е целият наличен бюджет по нея. Вероятно ще се получи остатъчен бюджет през следващите години, но да се разчита на него е хазартно. Сега е моментът да се подготвят проектите за кандидатстване, разясниха лекторите.

Нови критерии при оценяване

Димитър Конев (вдясно и Тихомир Тихолов

Димитър Конев (вдясно и Тихомир Тихолов

“Ще имаме нови критерии за оценка”, съобщиха Димитър Конев и Тихомир Тихолов от БАБЕП. “При предишния прием производителите на техническите култури бяха, меко казано, пренебрегнати, тъй не получаваха приоритет по нито един критерий. Към 2000 техни проекти, предимно за земеделска техника, бяха хвърлени в кошчето. Сега обаче те се сдобиват с шанс, тъй като са въведени два нови критерия, всеки от които дава по 10 точки. Единият е за стопанства, които съществуват от поне 3 години и разполагат с поне 5 човека персонал. Другият нов критерий е, когато има заложено по проект над 65% строителство и оборудване. Това означава, че ако един зърнопроизводител си построи силозна база за съхранение на зърното и в същото време съществува повече от 3 години и персоналът му е над 5 души, ще получи 20 точки и ще изпревари приоритетните сектори, чиито точки се намаляват до 19. Този бранш отново се връща в играта”, обобщи почетният председател на БАБЕП Тихомир Тихолов.

Известно е, че отпада приоритетът “преход към биологично производство”.

“Друга основна промяна са допустимите инвестиции в напоителни системи”, обърна внимание Тихолов. “Знаем, че най-после докладът на Световната банка е получил одобрение. В момента текат последни донагласявания на наредбата.

За тези инвестиции е добре да се знае, че в повечето случаи производителят има нужда от сондажен кладенец. За целта е необходимо разрешението на съответната Басейнова дирекция, в чиито обхват е стопанството. А също и на съответната Регионална инспекция по околна среда и води. Тези процедури отнемат минимум месец и половина – два. Затова един съвет: Който иска да кандидатства по мярка 4.1 е добре още отсега да действа, за да получи необходимите разрешения.”

Фондът вече е въвел референтни цени за изграждането на сондажи и за капково напояване, увериха консултантите. Към момента единствено липсват цени за оборудването на самите сондажи. Там все още условието е три оферти.

“В нашата практика установихме, че когато някой стопанин инвестира в капково напояване, е добре да изгради и собствени резервоари за съхранение на водата, в случай, че сондажът пресъхне. Мярката позволява тази инвестиция. Нещо повече, ще има и приоритетни точки за нея”, информира председателят.

Стъпките

Какви са стъпките, които изминава един проект от идеята до финала? “Всяко една фаза изисква много сериозна организация, която впряга в синхрон работата на консултанта и създадената от него мрежа от експерти – агрономи, юристи, доставчици на техника, посадъчен материал, оборудване за ферми, строителни фирми и т.н., според спецификата на проекта”, изброи консултантът Димитър Конев от Novek. Специалистите са необходими, за да може проектите да са добре структурирани, рентабилни и да си заслужават да се правят.

Универсалните етапи са: Подготовка – входиране – оценка – договор – аванс 50% – изпълнение – анексиране – отчитане – одитиране – окончателно плащане. Те бяха разяснени от Димитър Конев:

“Подготовката на проекта е най-важна, тъй като често в създаването му е заложен и крайният резултат. Всичко в него трябва да е направено много прецизно, тъй като в новия програмен период всеки проект се гледа “със запетайките” и понякога една формална неточност в технологията или документацията може да доведе до загуби.

Първо идвате при нас с конкретна идея, които ние можем да обогатим, благодарение на натрупания опит. Предлагаме идеи, за които не сте се сетили. Това се прави с цел да поддържате добре работещ бизнес, които е с подсигурена база, така че да е успешен. Тоест, ако вие не си структурирате системата така че дейността ви да е печеливша, рискът от санкции от страна на ДФ “Земеделие” е реален. Това е така, тъй като в новия програмен период фондът изисква след одобрение на проекта в рамките на три години да покажете, че инвестицията е доходоносна.

Критериите за оценка са сред водещите при структурирането на самия проект, тъй като те определят шанса за успех. Конкретен пример: дали градината, която искате да направите да е в биологичния сектор или извън него. Тук има много тънкости. Една от тях е, че от ДФЗ и МЗХ решиха, че разходите за създаване на биологична градина са към два пъти по-евтини от засаждането на конвенционална. И съответно, земеделците, които искат да кандидатстват за бионасаждение, ще получат два пъти по-малки субсидии.

Входирането на проекта продължава от 3 до 6 часа, тъй като се извършва доста сериозна административна проверка. Нашето правило е задължително да присъстваме при входирането независимо от това, дали кандидатът е с нас или без нас.

Следващият етап е оценка на проектното предложение. По наредба срокът за одобрение или отхвърляне на проекта е три месеца. Всеки проект минава през т.нар. уведомително писмо. Това е много ключов момент. Трябва да знаем какво ще зададат като въпроси и да сме готови с отговорите, за да не се губи част от инвестицията и да не се отнемат точки от проекта.

Следва получаване на заповед за одобрение на проекта. Хората се радват, че са одобрени, но доста често фондът орязва планираните разходи. Малцина знаят, че могат да подпишат договора и в същото време да оспорят заповедта в тази част, с която не са съгласни. При тези случаи юридическите екипи на консултантите прецизират текстовете в оспорването, като в същото време бенефициентът може да започне изпълнението на проекта. Досега можем да се похвалим с няколко успешни оспорвания, както на етап “одобрен проект”, така и на етап “междинни” или “окончателно плащане”.

Поредната стъпка е подписване на договора, в който фигурират и ангажиментите, които поемате. В предишния програмен период ангажиментите на бенефициентите бяха минимални. Дали бизнесплановете се изпълняват точно както са заложени, дали се спазват сроковете – това общо взето не беше от значение. Накратко, ако преди договорите по аналогичната мярка 121 бяха 8 страница, днес по мярка 4.1 са 45 страници. Вътре има една огромна таблица със санкции при неизпълнения на договорите. Работата на консултанта е да не допусне да се стигне дотам. Ние продължаваме да се грижим за правилния мониторинг на проекта след като бенефициентът си получи субсидията.

Авансовото плащане по проекта (50%) предлага две опции – собствена гаранция или чрез поръчители. Ако се използва втората възможност, работим много добре със строителни или фирми доставчици, които имат възможност да станат гаранти пред фонда, за да може бенефициентът да получи авансово плащане и да започне изпълнението.

Следва неизменната част по анексирането на договорите с доставчиците. Когато бенефициентът иска промяна на цени, доставчици, оборудване и т.н., насреща отново е консултантът, който подготвя цялата документация и я входира във фонда. В моята практика са се получавали и тежки форсмажорни обстоятелства, заради които се налага пълно препроектиране заради например подпочвени води, което на практика е направа на нов проект при наличието на вече одобрен такъв от ДФЗ.

Финалното отчитане на проекта е един от най-важните етапи, тъй като тук се прави пълен мониторинг на това, което се е случило през 24 или 36-месечния период. Трябва да се види дали всеки си е свършил работата, така както е заложено в проекта, дали всичко е разплатено и заведено в счетоводството. Консултантът подготвя документацията, внася я във фонда, със или без бенефициента и пуска заявката за окончателно плащане.

Одитирането е работа на фонда и винаги е свързана с посещение на място, където задължително присъства консултант от нашата фирма. Вие седите и наблюдавате процеса отстрани. Нашият човек отговаря на въпроса от рода защо контактът не е на 50 см разстояние, защо плочките са с една по-малко и всякакви други безумни забележки.

Най-накрая идва и моментът, когато ви изплащат субсидията. Тук получавате от наша страна съвети какви са ангажиментите, които трябва да спазвате, как да си поддържате застраховката, активите”, описа етапите Димитър Конев.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0