В ход е общественото обсъждане на документацията по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

[box type=“info“ align=“left“ class=““ width=“100″]Размерът на безвъзмездната финансова помощ може да бъде между 50 000 лева и 391 166 лева, като максималният й интензитет достига до 90%. [/box]

С голям интерес се очаква приемът по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, от средства по която ще могат да се възползват начинаещите предприемачи, с оглед на което ще ви запознаем с основните изисквания към кандидатите и проектните предложения.

Предвидени са ограничения за правно- организационната форма на допустимите кандидати, които следва да са само:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • регистрирани преди датата на обявяване на процедурата и имат по-малко от две приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.
 • кандидати, които към датата на кандидатстване отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
 • кандидати, които към датата на кандидатстване са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия.
 • кандидати, при които към датата на обявяване на процедурата над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.

[box type=“warning“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]В допълнение: предприемачът не трябва да има участие в управлението или да бъде съдружник/ акционер в друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите към датата на обявяване на процедурата.[/box]

Приоритет ще бъде даден на проектите представени от определени категории кандидати, а именно:

 • проекти на жени предприемачи ;
 • проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени) ;
 • проекти на социални предприятия ;

Допълнително точки ще получат и:

 • проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен регион за планиране

Проектът задължително трябва да включва следните дейности:

 • Дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата.
 • Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);
 • Дейности за визуализация на проекта.

Видовете разходи допустими по процедурата са за:

 • възнаграждения на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал 
 • придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи , необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги)
 • придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги)
 • материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги)
 • наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи
 • външни услуги за: структуриране на бизнес модела на кандидата; изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги); разработване на технологии за производство на продукти (стоки); изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги); създаване на интернет страница на кандидата.
 • участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи
 • визуализация

Сигурни сме, че имате много идеи и защо не процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ да се окаже най-подходящата за реализирането им.  Консултантска компания  [button color=“green“ size=“small“ link=“https://novek.bg/contacts/“ icon=““ target=“true“]NOVEK[/button] ще помогне в начинанието Ви, като изготви професионално Вашето проектно предложение. 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
 • Total (0)
Compare
0