В ход е общественото обсъждане на документацията по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

[box type=“info“ align=“left“ class=““ width=“100″]Размерът на безвъзмездната финансова помощ може да бъде между 50 000 лева и 391 166 лева, като максималният й интензитет достига до 90%. [/box]

С голям интерес се очаква приемът по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, от средства по която ще могат да се възползват начинаещите предприемачи, с оглед на което ще ви запознаем с основните изисквания към кандидатите и проектните предложения.

Предвидени са ограничения за правно- организационната форма на допустимите кандидати, които следва да са само:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • регистрирани преди датата на обявяване на процедурата и имат по-малко от две приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.
 • кандидати, които към датата на кандидатстване отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
 • кандидати, които към датата на кандидатстване са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия.
 • кандидати, при които към датата на обявяване на процедурата над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.

[box type=“warning“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]В допълнение: предприемачът не трябва да има участие в управлението или да бъде съдружник/ акционер в друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите към датата на обявяване на процедурата.[/box]

Приоритет ще бъде даден на проектите представени от определени категории кандидати, а именно:

 • проекти на жени предприемачи ;
 • проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени) ;
 • проекти на социални предприятия ;

Допълнително точки ще получат и:

 • проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен регион за планиране

Проектът задължително трябва да включва следните дейности:

 • Дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата.
 • Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);
 • Дейности за визуализация на проекта.

Видовете разходи допустими по процедурата са за:

 • възнаграждения на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал 
 • придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи , необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги)
 • придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги)
 • материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги)
 • наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи
 • външни услуги за: структуриране на бизнес модела на кандидата; изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги); разработване на технологии за производство на продукти (стоки); изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги); създаване на интернет страница на кандидата.
 • участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи
 • визуализация

Сигурни сме, че имате много идеи и защо не процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ да се окаже най-подходящата за реализирането им.  Консултантска компания  [button color=“green“ size=“small“ link=“https://novek.bg/contacts/“ icon=““ target=“true“]NOVEK[/button] ще помогне в начинанието Ви, като изготви професионално Вашето проектно предложение. 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0