Данъчният ред обърка производителите на плодове и зеленчуци

плод и зеленчукГоляма част от производителите на плодове и зеленчуци срещат трудности в представянето на документи, с които да докажат, че са произвели минимални количества реколта през 2015 г. Тези документи се изискват от областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от всички, които са заявили миналата година участие по схемата за обвързана подкрепа. Приемът им започна на 4 януари и ще продължи до 31 януари.

Минималните количества реколта са фиксирани в приложение 5 на Наредба №3 на МЗХ от 17.02.2015 г. За да ги докажат, производителите трябва да представят фактури за изкупена продукция и/или кантарни бележки, и/или складови разписки, и/или договори за покупко-продажба, и/или приемо-предавателни протоколи.

По силата на чл. 9 ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ), производителите, които не са длъжни да издават фискални касови бележки от фискално устройство (касов апарат – б.р.), издават документ за придобитите от тях доходи, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството, а именно:

1. наименование и номер, съдържащ арабски цифри;

2. дата на издаване;

3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчноосигурителния процесуалния кодекс (ДОПК) на издателя и получателя;

4. предмет и стойностно изражение (стока и цена – б.р.) на стопанската сделка

5. име, фамилия и подпис на съставителя.

В момента, големият проблем на производителите, които не разполагат с документи, с които да докажат, че са произвели минималните изисквани добиви, е отказът на търговците да им съдействат. Причина за този отказ, е заявеното от фонд „Земеделие“ намерение да предоставят документите за проверка в НАП.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0