Да действаме – операция селски туризъм

Следвайте следващите стъпки и създайте семейния бизнес на вашите мечти.

През последните 20 години туризма в България се характеризира с много висок темп на развитие, което доведе до ултра-урбанизиране и пренасищане в туристическите курорти.

Логично бе това да доведе до отлив на туристи и то платежоспособни туристи. Тази действителност всъщност въобще не прави нещата толкова черни, колкото медиите постоянно се опитват да втълпят на масовата аудитория. В крайна сметка, всеки проблем е довел и води до нови хоризонти, нови възможности за тези които са предприемчиви. Така е и сега – и този път нямаме изключение от правилото.

В този нюанс на туристическия пазар е закономерна появата на селския туризъм като алтернативен вид туризъм. Той противостои на масовия (индустриален туризъм), чиято материална база и туристически продукт характеризират вече една потискаща стандартизираност.

Селския туризъм, като почивка в селска местност се превръща не е само в мода, а необходимост предвид замърсяването на природната среда, динамичния и напрегнат ритъм на живот в градовете, което естествено подтиква хората към търсене на спокойствие и отмора сред чиста природна среда и по-усамотени места. Само за пример, в редица развити западноевропейски страни като Франция, Англия, Холандия, Ирландия, Германия, Испания и др. практикуването на селския туризъм се стимулира на национално равнище. Туристическите пътувания към села и селски местности заемат вече второ място след ваканциите на море. Тази тенденция не отминава и България.

Какво означава селски туризъм?

Определението за Селския туризъм обхваща всички туристически дейности, развивани на село. Основното е алтернативните среда и пространство, които той предлага. Тук се включват пътуването и транзитното преминаване през селските местности с кола, велосипеди, лодка, кон, а също и престой в селска къща. Селския туризъм се свързва както с посещение на селски местности, така и с възможност за провеждане на определена научно- изследователска дейност, свързана с хоби или професия. Определението включва и всичко, свързано със селскостопанското обкръжение, с определени събития, празници, музеи, посветени на производството на селскостопански продукти и с традициите и обичаите в тази област; също и формите на туризъм, които са директно свързани с една ферма, независимо дали е престой, просто минаване с обяд, някакви развлечения или еднократно пътешествие.

Ако имам идея, какво трябва да направя за да финансирам проект по селски туризъм?

Селския туризъм се финансира по мярка 312 по програма за развитие на селските райони, която стартира на 29.09.2008, а първите проекти ще могат да се внасят след 01.10.2008 година. Може да се кандидатства с проекти на стойност до 400 000 евро, като максималният грант (това са парите които ще получите безвъзмездно) е до 200 000 евро. Тъй като максимално допустимият размер на гранта е 70% от стойността на целия проект, икономически ще е най изгодно проекта да е на стойност от 300 000 евро или по-малко.

Преди да решите дали да инвестирате в изграждането на семеен хотел и/или развитието на селски туризъм е необходимо е добре да се запознаете с различните възможности за строителство и особено предимствата, които предоставят новите технологии.

Една от опциите са така наречените пасивни къщи. Това са сгради в които вътрешният климат може да се получи без активно отоплителна или охладителна система. Къщата може сама да се отоплява и да се охлажда без наличието на отоплителна или климатична инсталация и за това се нарича пасивна. Първоначалната инвестиция е по-скъпа, но дългосрочно инвестицията се оправдава.

Диаграма на пасивна къща

Друга опция е да използвате готова конструкция или така наречените сглобяеми къщи. Сглобяемите къщи са изработени на принципа на модулното конструиране. Самите модули (панели) се произвеждат в завод, след което се монтират на Вашия терен. На място се поставят допълнителните изолации и се изпълняват довършителните дейности (поставяне на подови настилки, външни и вътрешни облицовки). Основните предимства са: употребата на екологично чисти материали при производството на сглобяеми къщи, без допълнителна химическа обработка; липсата на мокри процеси и остатъчна влага; висококачествени изолационни материали; добра устойчивост при земетръс; фиксирана цена на проекта, която не се променя в процеса на монтаж; изключително кратки срокове на производство и монтаж.

 

Проект на сглобяема къща

Етапи в процеса на изграждане на хотел за селски туризъм:

1.      Първата стъпка е да регистрирате фирма – съветваме ви фирмата да бъде регистрирана като дружество с ограничена отговорност или като еднолично такова. Допълнителен плюс би било ако управителя на фирмата е жена;

2.      Следващата стъпка е избора и покупка на земя. Алтернативен вариант е да придобиете земята с учредяване на вещно право, тоест да намете земята за период не-по малък от 10 години с право на строеж;

3.      Изготвяне на подробен устройствен план;

4.      Ако терена е земеделски, задължително трябва да смените статута на земята. Ако обаче закупите терен, на който вече има построена сграда, тази стъпка отпада;

5.      Инвестиционен проект;

6.      Проектиране – проектът се прави от лицензиран архитект;

7.      Изготвяне на технически или работен проект за съответния вид строителство (монолитно или сглобяемо строителство)

8.      Изготвяне на количествени сметки – това е най-общо казано описание на материалите със съответните параметри (брой, квадратни метри или обем) и имена на производител;

9.      Получаване на разрешение за строеж от съответната община;

10.  Изготвяне на съответната документация, бизнес план и заявление за кандидатстване по мярка 312 за развитие на селските райони;

11.  Кандидатстване по мярка 312;

12.  Сключване на договор за финансиране на проекта;

13.  Намиране на първоначален източник на финансиране – информация за източниците на финансиране можете да получите от секцията кредитиране в нашия сайт.

14.  Стартиране с изпълнение дейностите по проекта/бизнес плана – това включва доставка на материали, строително – монтажни дейности, управление и пр.

15.  Приключването на дейностите по проекта, е съпътстващо с одит и преглед на цялата документация от страна на управляващия орган;

16.  Приключването на проекта завършва с неговото финансиране по мярка 312;

17.  Вече имате реален семеен бизнес, който можете да развивате.

Finansirane.eu може да Ви окаже съдействие и насоки при избора на подходящи консултанти в различните етапи. Finansirane.eu може да Ви съдейства при подготовката за изготвяне на съответната документация, бизнес план и заявление за кандидатстване по мярка 312 за развитие на селските райони.

936 Comments
 1. Reply
  Леда Трифонова 31.05.2009 at 11:31

  Закупихме малка селска къща в село Драгаш Войвода, община Никопол, на 2 км от река Дунав.Попада в рамките на Природен парк Персина, който цели съхраняването и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на околната среда. Язовирът и смесените гори в околностите на селището ,китните местности Мешелик и Дълга шума предлагат красиви кътчета за отдих, почивка и риболов. Може ли да кандидатстваме с проект за развитие на риболовния туризъм?

 2. Reply
  Ивайло Янков 20.05.2009 at 16:34

  Здравейте Росен,
  Община Кнежа е приоритетна по програма „РСР”. Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по Мярка 312.

 3. Reply
  Росен Христов 19.05.2009 at 17:32

  Заинтересован съм от Мярка 312 за селските райони.Имам имот-къща в с.Бреница ,община Кнежа
  Искам да питам там имали възможност за изпълнението на селски туризъм в този район.
  Благодаря предварително

 4. Здравейте Снежана,
  Отговорено Ви е на посочения електронен адрес!

 5. Reply
  Снежана Калинова 18.05.2009 at 16:23

  общ.ЧИРПАН извинете за грешката.

 6. Reply
  Снежана Калинова 18.05.2009 at 16:22

  Здравейте!
  Г-н Янков
  Заинтересована съм от Мярка 312 за селските райони.Имам имот в с.Златна Ливада общ.Чурпан.
  Искам да питам там имали възможност за изпълнението на селски туризъм.
  Колко ще ми струва изговянето на проекта като цяло.
  Ще съм ви благодарна ако ми изпратите инфото на е-меила.
  Благодаря предварително

 7. Здравейте Александър,

  Първо трябва да се запознаете с НАРЕДБА № 29 от 11. 08. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
  И след това ако има нещо неясно ще Ви отговоря с най голямо удоволствие!

  Линк: http://www.mzh.government.bg/Articles/501/Files/Naredba_312_25_07_08_zaDV633559685770312500.pdf

 8. Reply
  Александър Стоянов 17.05.2009 at 17:44

  Здравейте имам къща която искам да направя за селски туризъм,бихте ли ми казали какъв е набора от необходими документи и изисквани за кандидатстването по програмата селски туризъм.Благодаря успех на екипа ви.

 9. Reply
  петър петров 15.05.2009 at 14:25

  Към къщата има прележаща постройка (селскостопанска)на чието място бих искал да изградя втора къща с цел развиване на туризъм.Бих искал да участвам по програмата за „Развитие на селските райони”. Какви са първите стъпки който трябва да направя? В какво точно се изразява изготвянето на проекта и какви са необходимите ми документи? Трябва ли да имам лиценз за туристическа дейност и договори с туристически фирми? Каква е вероятността проекта ми да бъде финансиран /реализиран/? Може ли да ми насочите към добър консултант за изготвяне на проект. Тези консултанти за всички етапи ли те консултират или не. Каква е цената на подобна услуга? Процент от безвъзмезната помощ или процент от сумата по която се кандидатства се одържа в полза на фирмата изготвила проекта , и какъв е този % ?, Какви са възрастовите изисквания за кандидатстване?,

 10. Reply
  Ивайло Янков 14.05.2009 at 10:11

  Здравейте Радка,

  Община Карлово е приоритетна по програма „Развитие на селските райони” това Ви дава право да кандидатствате с проект за финансиране към програмата, лошото във вашия случай е, че Карлово попада към агломерационните ареали на РБ, което означава, че вашия проект ще получи -20 точки и няма да може да вземе максимум при неговата оценка.

 11. Reply
  Радка Николова 13.05.2009 at 12:10

  Здравейте,имаме къща с двор на село и искаме да попитаме ще може ли да кандидатстваме по програма за развиване на селски туризъм? Занимаваме се със занаятчийство и имаме идей който искаме да направим реални.Имота се намира на 5км. от Карлово. С уважение Николова

 12. Reply
  Ангел Ангелов 12.05.2009 at 16:26

  Уважаеми г- н Янков,
  Много благодаря за бързият отговор. В най- скоро време ще се свържа с Вас.
  Приятен ден.
  С уважение:
  Ангел Ангелов

 13. Reply
  Ивайло Янков 12.05.2009 at 15:54

  Здравейте г – н Ангелов,

  Отговорено Ви е на посочения електронен адрес!!

 14. Reply
  Ангел Ангелов 12.05.2009 at 15:23

  Уважаеми г- н Янков,
  Много бих желал да разбера дали мога да кандидатствам по мярка 312 с имот, който се намира в с. Стъргел. Мисля, че се води към община Горна малина или Елин пелин. Споменавате също така, че може да се разчита и на подкрепа при избор на консултантска фирма за изготвянето на проекта. Ще съм Ви безкрайно благодарен ако подадете информация на посочения от мен електронен адрес. Благодаря!
  С уважение:
  А.Ангелов

 15. Reply
  Ивайло Янков 11.05.2009 at 18:25

  Здравейте Христо,

  Град Плиска е приоритетен по програма „РСР” тъй като се води към община Каспичан, но тъй като Каспичан попада към агломерационните ареали на РБ вашия проект ще стартира при оценката с – 20 точки, като по този начин няма да можете да постиганите максимума при оценката.

  Да има ограничение що касае помещенията. До 20 е допустимо да се кандидатства.
  Срокове няма, има сесиен принцип. Датите може да видите на нашия сайт

 16. Reply
  Христо Христов 11.05.2009 at 16:04

  Здравейте,
  Имам имот в град Плиска и бих искал да попитам дали попада към приоритетните общини по програма „Развитие на селските райони”? Имам и изготвен идеен проект. Имали някакво ограничение за капацитет на леглата? Има ли краен срок за подаване на документите?
  Благодаря предварително.

 17. Reply
  Ивайло Янков 11.05.2009 at 9:08

  Здравейте Валентин,
  Община Ивайловград попада към приоритетните общини по програма „Развитие на селските райони”

 18. Reply
  valentin kuzmanov 09.05.2009 at 17:29

  zdaveite,bix iskal da razbera ivailovgrad popadali v tozi spisak za selski turizam?

 19. Reply
  Ивайло Янков 07.05.2009 at 10:07

  Здравейте Данаил,

  За съжаление „старозагорски минерални бани” попадат в обхвата на община Стара Загора, която не е към приоритетните за програмата. За Област Стара Загора са приоритетни следните общини: Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан

  Тоест за да може да кандидатствате по програмата трябва да се ориентирате към една от горе изброените общини.

 20. zdravei te iskam da razbera dali ka6tata mi koqto se namira na 3 km ot Starozagorskite mineralni bani moje da u4astva po proekta za finansirane na selskiq turizam i ako moje kakvi trqbva da sa mi parvite stapki za podavane na dokumenti.

 21. Reply
  Ивайло Янков 04.05.2009 at 11:07

  Здравейте Ружа,
  Самата община Смолян не е приоритетна община по програма „РСР” за област Смолян приоритетни са следните общини: Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе, тоест за да може да кандидатствате по програмата дейностите на проекта Ви трябва да се развиват в една от горе изброените общини.

 22. Reply
  Пламен Димитров 01.05.2009 at 20:21

  Имам къща в община ,с.Минерални Бани-Хасково.
  Към къщата има прележаща постройка (селскостопанска)на чието място бих искал да изградя втора къща с цел развиване на туризъм.Бих искал да участвам по програмата за „Развитие на селските райони”. Какви са първите стъпки който трябва да направя? В какво точно се изразява изготвянето на проекта и какви са необходимите ми документи? Трябва ли да имам лиценз за туристическа дейност и договори с туристически фирми? Каква е вероятността проекта ми да бъде финансиран /реализиран/? Може ли да ми насочите към добър консултант за изготвяне на проект. Тези консултанти за всички етапи ли те консултират или не. Каква е цената на подобна услуга? Процент от безвъзмезната помощ или процент от сумата по която се кандидатства се одържа в полза на фирмата изготвила проекта , и какъв е този % ?, Какви са възрастовите изисквания за кандидатстване?, Има ли изискване ЕТ което кандидатства колко време преди изготвянето на проекта трябва да е регистрирано в Агенция по вписванията?

  Благодаря за отговора и отделеното време. Ако може отговорете ми на имейла.

 23. Г-н ЯНКОВ,
  общ.Смолян попада ли в регионите отнасящи се кьм мярка312 и ако имота \парцела\ е на баща ми,а аз сьм с генерално пьлномощно заверено от нотариус за разпореждане мога ли да кандидатсвам по тази мярка?

 24. Reply
  Ивайло Янков 29.04.2009 at 18:52

  Здравейте Петко,

  Отговорено Ви е на посочения електронен адрес!!!

 25. Reply
  Петко Петков 28.04.2009 at 19:39

  Здравейте!

  Имам самостоятелна къща в община Елена. Към къщата има прележаща постройка (селскостопанска)на чието място бих искал да изградя втора къща с цел развиване на туризъм.Бих искал да участвам по програмата за „Развитие на селските райони”. Какви са първите стъпки който трябва да направя? В какво точно се изразява изготвянето на проекта и какви са необходимите ми документи? Трябва ли да имам лиценз за туристическа дейност и договори с туристически фирми? Каква е вероятността проекта ми да бъде финансиран /реализиран/? Може ли да ми насочите към добър консултант за изготвяне на проект. Тези консултанти за всички етапи ли те консултират или не. Каква е цената на подобна услуга? Процент от безвъзмезната помощ или процент от сумата по която се кандидатства се одържа в полза на фирмата изготвила проекта , и какъв е този % ?, Какви са възрастовите изисквания за кандидатстване?, Има ли изискване ЕТ което кандидатства колко време преди изготвянето на проекта трябва да е регистрирано в Агенция по вписванията?

  Благодаря за отговора и отделеното време. Ако може отговорете ми на имейла.

 26. Здравейте Румяна,
  Отговорено Ви е на посочения електронен адрес!!!

 27. Reply
  Румяна Илиева 28.04.2009 at 13:39

  Здравейте,
  Трявна попада ли в списъка на програмите като приоритетна за развитие на селски туризъм.

  Благодаря!

 28. Reply
  Ивайло Янков 27.04.2009 at 11:22

  Здравейте Светлозар,
  Отговорено Ви е на посочения електронен адрес!!!

 29. Reply
  Светозар Георгиев 26.04.2009 at 22:17

  Здравейте,

  Имаме намерение да закупим селски имот с цел селски туризъм и във връзка с това имам следните въпроси към Вас:

  1. Какъв е принципът на заплащане за изготвянето на проект и дали той е обвързан с неговата стойност, и съответно каква е схемата за заплащане?

  2. Какъв е срокът за изготвянето на такъв проект?

  3. Има ли значение за одобрението на проекта дали в селото има други обекти, подпомогнати по мярка 312, и как може да се провери това?

  В очакване на бъдещо сътрудничество, очаквам всякаква полезна информация от Вас.

  Благодаря предварително!

 30. Reply
  Ивайло Янков 23.04.2009 at 15:13

  Здравейте Виолета,
  Пълния пакет от документи свързани с кандидатстването по програма „Развитие на селските райони” приоритетна ОС 3, Мярка 312 може да намерите на сайта на „Министерство на земеделието и храните” / http://www.mzh.government.bg/Article.aspx?lang=1&rmid=490&id=490&lmid=0 /

 31. Reply
  Виолета Йорданова 23.04.2009 at 13:05

  Има ли формуляр попълване при участие по проект за Развитие на селския туризъм и как може да се изтегли ако има такъв формуляр?

 32. Reply
  Ивайло Янков 22.04.2009 at 13:22

  Здравейте Румен,

  Първо искам да Ви кажа, че община Троян е приоритетна по програма „РСР”, но попада в агломерационните ареали на РБ, което е проблем до толкова, че проекта Ви стартира с /-20/ точки при оценката му.
  Моя съвет е ако може да се ориентирате към следните общини за област Ловеч: Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Угърчин, Ябланица

 33. Reply
  Румен Минчев 21.04.2009 at 15:52

  Здравейте г-н Янков ,
  Разполагаме с парцел в с.Черни осъм , по поречието на река Черни осъм , община Троян.
  Желаем да развиваме селски туризъм.
  Въпроса ми е : Попада ли нашето място в приоритетните общини по програма „РСР“ и можем ли да кандидатстваме с проект по програма „РСР“.

 34. Здравейте Жельо,

  От т.10 започва подготовката на проекта за финансиране към програма „Развитие на селските райони” приоритетна ОС 3, Мярка 312.

  Вариантите са два:

  Или сам да си подготвите проекта или да ползвате услугите на консултант, който ще Ви подготви проекта съобразен със всички изисквания и тънкости на програмата.

  Ако избере втория вариант заповядайте в един от нашите офиси за консултация

 35. Reply
  жельо желев 18.03.2009 at 9:33

  Здравейте, имам следния въпрос – до 10 точка съм напълно готов с вашите изисквания, как се постъпва след това эа да финансирам европроект по ос3-селски райони?

 36. Reply
  Ивайло Янков 16.03.2009 at 15:25

  Здравейте Петя,
  Въпросите Ви изискват професионален консултантски отговор. За да получите отговори моля посетете един от нашите офиси, като преди това си уговорите среща.

 37. Reply
  Петя Красимирова 16.03.2009 at 13:24

  Здравейте! Разбрах че мога ли да кандидатствам по програма 312- селски туризъм. Как би следвало да нареча услугата – къща за гости или семеен хотел? Какви услуги трябва да предлагам? Какви са условията на който трябва да отговарям?
  Благодаря предварително

 38. blagodarq za otgovora mnogo mi pomogna

 39. Reply
  Ивайло Янков 12.03.2009 at 13:19

  Здравейте Калин,
  Що касае изискването за стаи във връзка с Мярка 312 положението е следното:
  „Помещение за настаняване” е помещение с до две стаи с общ вход и общ санитарен възел

  А що касае минимум стаи аз не знам за такъв, но има значение при обосноваване на ефективността на сами проект.
  Пример: ( Ако е една стая инвестицията ще се възвърне по бавно сравнение с две)

  При специализирани въпроси моля заповядайте в нашия офис

 40. zdraveite g-n Zdravkov imam kashta v selo Dolno Ozirovo obshtina Varshec imam pravo na 312. Vaprosa e che hodih v konsultanska kashta i tam mi kazaha che ZADALJITELNO trqbva da imam sanitaren vazel vav vsqka ot staite tova taka li e? az nikade ne go vidqh napisano,taka i drugo kolko sa minimum staite za gosti? blagodarqpredvaritelno

 41. Здравейте Деян,
  Ако мястото Ви е в една от приоритетните общини за програма „РСР” , както следва: Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян Вие може да кандидатствате с проект за финансиране

 42. Здравейте г – жа Велева,
  Всяка една банка може да Ви помогне стига да извършва така нареченото „мостово кредитиране” (ОББ, Пощенска банка, ДСК и т.н.).

 43. Zdraveite az imam edin vapros iskam da popitam.Imam 13 dekara mesto na glaven pat Varna Ruse blizo do Razgrad iskam da postroa tir parking kak to4no trjbva i kade da kandidatstvam za evro supsidii mestoto e idealno za taj cel.Blagodarj vi iskrenno.

 44. Здравейте Г-н Янков, искам да ви попитам дали според вас „АSET Bank“ може да ми помогне в случая. Опитвам се да разбера кои са банките, които отпускат пари за проекти по европейски програми, за да не ходя само в една банка. Мисълта ми е, че аз имам избрам парцел, но нямам първоначален капитал да си купя парцела и да си направя план с количествените сметки. Бладодаря ви за информацията.

 45. Reply
  Димитър Илиев 04.03.2009 at 23:15

  Г-н Янков,
  собственик съм на имот от 7 дка, находящ се в с. Каменарци, община Кърджали. Имотът се намира в живописна местност, подходяща за построяване на ваканционно селище. Предприел съм стъпки за промяна на предназначението на земята. Идеята ми е да построя пет еднотипни къщички и един ресторант. Тъй като община Кърджали не попада в списъка на селските общини по мярка 312, бихте ли ми казали дали има друга програма по която да кандидатствам за субсидия.
  Поздрави

 46. Здравейте Румен,
  За съжаление община Ловеч не от приоритетните общини по програма „РСР” а тя е основна програма за финансиране на проекти в областта на селския туризъм. Ако имате сериозни намерения да развивате бизнес в сферата на туризма и искате да участвате по програма ще се наложи да се ориентирате към някоя от приоритетните общини за програмата.

 47. Reply
  Румен Минчев 04.03.2009 at 18:22

  Здравейте г-н Янков , разполагаме с имот в с. Българене , което се намира в Троянския балкан , но е в община Ловеч. Желанието ни е да използваме основите на съществуващата къща и да изградим семеен хотел . Моля за консултация по въпроса и евентуално съдействие от Вашия екип!

 48. Reply
  Ивайло Янков 02.03.2009 at 11:07

  Здравейте г – жа Велева,

  За мен лично ОББ е банката, която е най – гъвкава по отношение на така нареченото „мостово” кредитиране. Най добре е да посетите някой от местните клонове на банката и да говорите за кредитирането на проекта Ви.

 49. Здравейте отново Г-н Янков. Селото се намира в Общ. Несебър и не е в списъка на селата които сте ми посочили. Значи имам шанс. Към коя банка обаче да се обърна за начален капитал, тъй като вече съм си харесала парцела, и сега трябва да намеря средства за да го купя, както да направя и план с количествени сметки. Нямам толкова и ще се наложи да ползвам услугите на банките. Притеснява ме обаче че фирмата ми е съвсем нова (няма и месец)и не знам дали ще ми отпуснат някакви пари.Със сигурност ще трябва да изчакам определено време, нали. Кои банки кредитират такива „млади“ малки фирми, като моята? Радвам се че поне селото не е в списъка 🙂 Значи все пак може и да се получи. Въпрос на късмет.

 50. Reply
  Ивайло Янков 25.02.2009 at 17:17

  Здравей Ирена,

  Ти може да кандидатстваш към програма „Развитие на селските райони” с проект за финансиране на дейности свързани със „селски туризъм”

  И нещо ВАЖНО!!! Очаквайте скоро организираните семинари от екипа на Finansirane.eu в три основни града в България ( София, В. Търново и Варна ).

  За повече информация следете нашия сайт

1 13 14 15 16 17

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0