ОПИК 2020

Дигитализация на МСП

Финансиране за предоставяне на специализирани информационни и комуникационни технологични услуги по Дигитализация на МСП от ОПИК

Как можеш да получиш финансиране за закупуване и внедряване на ERP, CRM и други системи.

Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП

Основни параметри

Финансова помощ

Финансовата помощ е в размер на 70% от общите допустими разходи за един проект.

Очакван прием

Очаква се мярката да стартира в периода март - май 2020

Основен приоритет

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

мярка
Размер на БФП

Максималният размер на БФП за един проект е 391 166 лева.

АНАЛИЗ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОДОБРЕНИЕ НА ТВОЯ ПРОЕКТ

Сега можеш да направиш напълбно безплатно, без никакъв ангажимент анализ за предварително одобрение на твоят проект. Не пропускай тази възможност!

Отнема по-малко от минута

 допустими кандидати ПО процедурата за дигитализация на МСП

Кой може да кандидатства?

Съществуващи микро, малки и средни предприятия

които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

За какво мога да получа финансиране?

Инвестиционни разходи за ДМА и ДНА

Разработване и въвеждане на системи и приложения за управление

Разходи за услуги

Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); SCM (за управление на доставките), MOM/MES системи (управление на производството); APS (оптимизиране на производството); EAM (управление на активите); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения;

размер на финасовата помощ

Финансови параметри

  • Интензитетът на финансовата помощ е 70%

  • Минимален размер на финансовата помощ е 50 000 лева.

  • Максимален размер на финансовата помощ е 391 166 лева.

Да поговорим за това кака ще реализираш твоята идея
Заяви консултация още днес! Ние ще изготвим напълно безплатно анализ за предварително одобрение на твоят проект по програма "Дигитализация на МСП 2020"
Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0