Директни плащания – Кампания 2017

Здравейте, приятели!

Крайният срок за подаване на „Заявление за подпомагане“ по схемите за Директни плащания за 2017 г. е съвсем близо – 15 май. Тези от Вас, които все още не са го направили, могат да подадат заявленията си в областна служба по „Земеделие“.

За тези от Вас, за които все още е неясно какво представляват схемите за директни плащания, ще опитаме с настоящия материал да Ви запознаем с по-важните схеми за растениевъди и животновъди, както и на какви условия следва да отговарят, за да получат субсидия.

Имайте предвид, че в настоящия материал са разгледани само по-актуалните схеми за подпомагане. Всички схеми бихте могли да видите тук =>  Директни плащания 2017.

Активен земеделски стопанин

През Кампания 2017 ще продължава да се проверява изискването – всички кандидат – бенефициенти на директни плащания да бъдат активни земеделски стопани. В регламента за директните плащания е определен негативен списък от лица, които не са активни земеделски стопани, като това са физическите  и юридически лица, които експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих, като към тях са прибавени държавните и общински администрации или техни поделения.

Лицата от негативния списък ще бъдат признати за активни земеделски стопани, когато докажат едно от следните изисквания:

 • Годишният размер на директните плащания е най-малко 5% от общия размер на приходите на лицето, което е получило от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства;
 • Общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства, представлява най-малко 1/3 от общия размер на приходите на лицето;
 • Основната дейност на юридическите лица, които са търговци и едноличните търговци, съгласно КИД, определен в ТР, удостоверен от НСИ, е упражняване на селскостопанска дейност;
 • Предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическите лица, които не са търговци и физическите лица, съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверение от НСИ, е упражняване на селскостопанска дейност.

[box type=“info“ align=“aligncenter“ class=““ width=“10″]Изискванията за активен земеделски стопанин не се прилагат по отношение на земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3 000 евро.[/box]

I. СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, БАЗИРАНИ НА ПЛОЩ

 • Хоризонтално изискване – допустима площ в стопанството от минимум 0.5 ха (= 5 дка) и минимален размер на парцела от 0.1 ха (= 1 дка);
 • Допустими площи – обработваеми земи, постоянно затревени площи и трайни насаждения.

На заявените за подпомагане площи трябва да се произвежда земеделска продукция, извършва паша или да се поддържат в състояние, което ги прави подходящи за обработване или паша. Земите под угар също биват допустими, когато върху тях е извършена най-малко една почвена обработка до 31 май на годината на кандидатстване и максималната височина на тревостоя не надхвърля 0.5 м.. Постоянно затревените площи са допустими за подпомагане, когато:

 • на тях има не повече от 100 бр. дървета и/или храсти на хектар с височина над 0.5 м, които са с мозаечно разположение;
 • мозаечно разположените на тях сгради/съоръжения/скали/скални участъци и др. заемат не повече от 10% от общата площ на пасището, след изключване на неподходящите за подпомагане площи;
 • постоянните или временни пасища се използват за паша на пасищни животни, като при заявяването им ИСАК се следи за гъстота от минимум 0.15 ЖЕ/ха;
 • ливадите за косене се поддържат с максимален тревостой от 0.7 м. във всеки момент от годината;
 • на постоянно затревените площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене, е извършена най-малко една от следните дейности: подрязване на тревата/премахване на плевели и храсти/почистване и обработка с хербициди и в същото време максималния тревостой във всеки момент от годината не трябва да надхвърля 0.35 м..

Животинските единици (ЖЕ) се определят по следния начин:

 • бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над 2 години и животни от семейство коне на възраст над 6 месеца – 1.0 ЖЕ;
 • животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от 6 месеца до 2 години – 0.6 ЖЕ;
 • животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под 6 месеца – 0.4 ЖЕ;
 • животни от рода на овцете и козите – 0.15 ЖЕ;
 • свине за разплод > 50 кг. – 0.5 ЖЕ;
 • други свине – 0.3 ЖЕ.

Трайните насаждения са допустими за подпомагане, когато:

 • най-малко 70% от растенията, вкл. в референтния парцел са живи (неизсъхнали);
 • почвената повърхност се поддържа с подходящи обработки или косене, според прилаганите системи (угарна, чимово – мулчирна, мулчирна или ливадно зачимяване).
 1. Схема за единно плащане на площ _СЕПП;
 2. Схема за преразпределително плащане;
 3. Схема за млади земеделски стопани.

II. СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

 1. Схема за обвързано подпомагане на млечни крави;
 2. Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и_или юници;
 3. Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и_или кози-майки под селекционен контрол;
 4. Схема за обвързано подпомагане за биволи.

III. СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

 1. Схема за обвързано подпомагане за плодове_основна група;
 2. Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци_основна група;
 3. Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци.

[box type=“info“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Моля, натиснете върху схемите, за да видите специфичните изисквания по тях.[/box]

 

2 Comments
 1. Може ли да разтълкувате:

  Основната дейност на юридическите лица, които са търговци и едноличните търговци, съгласно КИД, определен в ТР, удостоверен от НСИ, е упражняване на селскостопанска дейност;

  • Здравейте,
   Основната дейност на юридическите лица, следва да е упражняване на селскостопанска дейност, съгласно КИД (Код на икономическа дейност), определен в ТР (Търговски регистър) и удостоверен от НСИ (Националния статистически институт). От НСИ се издава Удостоверение за Код на икономическа дейност на предприятието, като цената на удостоверението зависи от вида услуга – стандартна, бърза или експресна.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0