„Добри и безопасни условия на труд“ с ново публично обсъждане на проект на Условия за кандидатстване по процедурата!

Във връзка с влезлия в сила на 25/12/2015 г. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и утвърдени нови образци на документи за кандидатстване, получените голям брой коментари и отразени промени в Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“, Управляващият орган на ОП РЧР публикува отново за публично обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедурата.

С цел постигане на диалог и сътрудничество, Управляващият орган очаква предложения и становища по проекта на Условия на кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ в срок до 17:30 часа на 07/04/2016 г. на следната електронна поща:

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани.

Следва да имате предвид, че на този етап, на посочената електронна поща се изпращат единствено предложения и становища по проекта на Условия за кандидатстване. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат отправяни след публикуване на обявата за откриване на процедурата, заедно с одобрените Условия за кандидатстване.

Проекта на Условията за кандидатстване, може да видите тук => Проект на Условията за кандидатстване по процедура – Добри и безопасни условия на труд

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0