До дни предстои прием по подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020!

В сайта на Министерство на земеделието, храните и горите е публикуван пълният пакет от документи, необходими за кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

[box type=”info” align=”” class=”” width=50″”]Срокът за въпроси и коментари по насоките за кандидатстване  е до 01.03., като се очаква дни след приключването му подмярката да бъде отворена за прием на проектни предложения.[/box]

[box type=”warning” align=”” class=”” width=50″”]С оглед факта, че по подмярка 7.2. се финансират големи инвестиционни проекти, чиято подготовка е сложна и продължителна, необходимо е да започнете с приготовлението на всички документи възможно най-бързо.[/box]

Поради многобройните и разнообразни възможности по подмярката, управляващият орган определя конкретни  дейности, по отделни процедури, за които ще приема предложения през всеки от приемите. През непосредствено предстоящият прием ще се разглеждат проекти за инвестиции в следните дейности:

  1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях.
  2. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение
  3. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност (*Обществени услуги са услугите, предоставяни за задоволяване на обществени потребности, по повод на чието предоставяне се извършват административни услуги в сгради, които се използват от администрацията на общината.
  4. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование.
  5. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирани чрез бюджета на общината
  6. Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирана чрез бюджета на общината.
  7. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура

За всяка от така посочените дейности е предвидена различна част от общия бюджет, определен за приема, като най-много пари ще бъдат отпуснати за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях.

Допустими кандидати са общините попадащи в списъка на селските райони на територията на Република България, като за някои от дейностите има ограничение за административните центрове на общините попадащи в NUTS 4.

[box type=”warning” align=left”” class=”” width=””]Приемът стартира съвсем скоро, затова няма време за губене! Моментът да създадете или обновите съществуваща публична инфраструктура, като с това повишите качеството на предлаганите услуги е СЕГА![/box]

Ако имате въпроси или искате проектът Ви да бъде подготвен от специалисти, обърнете се към екипа на [button color=”green” size=”small” link=”http://novek.bg” icon=”” target=”true”]NOVEK [/button] на тел. 02/ 489 69 59.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0