До 10 август трябва да са изготвени енергийните одити по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Кандидатите, по процедура „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“, имат ангажимент да изготвят енергиен одит по образец и да го представят за разглеждане от АУЕР не по-късно от 10 август 2016 г. 

За да са допустими по настоящата процедура кандидатите трябва да са търговци – микро, малко или средно предприятие с минимум 3 приключени финансови години и да развиват своята основна икономическа дейност в секторите – B „Добивна промишленост“, C „Преработваща промишленост“, D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, F „Строителство“.

Проектите трябва да се основават на препоръки за енергийна ефективност от извършения и одобрен от АУЕР енергиен одит, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Допустими, по процедурата, са следните видове дейности:

Елемент А „Инвестиции“

  • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка;
  • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка.

Елемент Б „Услуги“

  • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ;
  • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт (вкл. ISO 50001);
  • Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност – до 20 000 лв;
  • Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А;
  • Публичност и визуализация – до 3 000 лв.;
  • Одит на проекта – до 5 000 лв.;

Минималният размер на помощта: 50 000 лв.; максимален:   1 500 000 лв..

С оглед малкото оставащо време всички кандидати трябва да побързат, както с изготвянето на енергиен одит – до 10 август,  така и с подготовката на проектни предложения – до 12 октомври.

За подробна консултация по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, както и по отворената в момента за кандидатстване „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, ще се радваме да се обърнете към нас, в някой от офисите ни  в страната.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0