ДФЗ: Намалихме с 97 млн. евро санкция от 235 млн. евро по общинските мерки

ДФЗВъв връзка с излезли спекулативни публикации, свързани с твърдения за  наложени санкции по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Държавен фонд „Земеделие“ изрази официалната си позиция, която изпрати до медиите:

ДФЗ в качеството си на Разплащателна агенция за територията на Република България изцяло се придържа към изискванията на европейското и националното законодателство и прилага акредитирани процедури при прием, договаряне, разплащане и последващ контрол. ДФЗ категорично заявява, че в процеса на обработка на всеки индивидуален проект, стриктно прилага и спазва разписаните правила и процедури.

Информираме Ви, че към настоящия момент са влезли в сила следните финансови корекции, наложени по одити от службите на ЕК:

  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/103 НА КОМИСИЯТА от 16 януари 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2098 НА КОМИСИЯТА от 13 ноември 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

от които :

  • по мерки 321,322,511 – 19,5 млн. евро
  • по мерки 121, 123 – 317 хил. евро
  • по мерки 141, 511 – 1,6 млн. евро
  • по мярка 112 – 4,6 млн. евро

В ход е процедура по общинските мерки, по която в процеса на обсъждане и представяне на мотивирани отговори от страна на България предложената от ЕК санкция е намалена. По първоначалните заключения от одитните доклади,  сумата предложена за изключване беше в размер на 235 млн. евро, но в рамките на представените допълнителни аргументи и доказателства от страна на ДФ „Земеделие“, изцяло отпадна санкция за над 97 млн. евро, свързана с констатации по отношение на Гаранционния фонд. В хода на обсъжданията между страните многократно е намален и размерът на засегнатите суми и предложението за финансова корекция, свързани с авансовите плащания към общините за близо 100 млн. евро.

Към настоящия момент в процедура са 3 обединени одита по общинските мерки за периода 2013-2014 г. с първоначално предложени санкции от 33,3 млн. евро, за които предстои помирителна процедура. В резултат  на допълнително представени мотиви и доказателства, по време на заседание пред помирителния орган, очакваме тази санкция да се редуцира допълнително.

По отношение на предложената санкция в размер на 28,2 млн. евро, във връзка с финансирането на проекти за ВЕИ,  след предприемането на мерки на национално ниво, включително законодателни промени и преоценка на контролните дейности, България поиска мотивирано преразглеждане на предложената финансова корекция.  Службите на ГД „Земеделие и развитие на селските райони” взеха предвид новонастъпилите факти и обстоятелства като преразгледаха размера на финансовата корекция, която беше редуцирана до 4,7 млн. евро.“

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0