ДФ „Земеделие“ анализира грешките, които младите фермери допускат при кандидатстване по мярка 6.1

Държавен фонд „Земеделие” публикува анализ за най-често допусканите грешки при кандидатстване по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 – 2020 г.

Кандидатите, които искат да участват във финансовото подпомагане по подмярката, са длъжни да представят в ДФ „Земеделие“ пълния набор от изискваните документи. От тях трябва да става ясно началното състояние на земеделското стопанство, какви дейности и инвестиции ще извършат и как ще постигнат заложените цели за развитието му.

Най-често допусканите грешки по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ са свързани с:

  • Некоректно попълнени декларация или представен документ;
  • Несъответствие на описаните площи и видове култури с тези в бизнес плана;
  • Различен брой животни, поради не навременно отразяване на промени в животновъдните обекти;
  • Разминаване в данните между хартиен и електронен носител.

Анализът, в който са обобщени най-често допусканите грешки на младите фермери от предходни приеми, има за цел да улесни и подпомогне земеделските стопани при следващи кандидатствания. Когато се подават неправилно окомплектовани документи, се налага експертите от ДФ „Земеделие“ да водят допълнителна кореспонденция със стопаните, което води до забавяне обработката на проектите. Има и случаи, в които след като кандидатите представят допълнително поисканите им документи, да бъде установено, че те не отговарят на условията за финансиране, което води до издаване на решение за пълен отказ.

На сайта на ДФЗ анализът е публикуван в секция Анализи и статистики от раздел „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“.

Все още не са обявени дати за втория прием по мярка 6.1, тъй като няма издадена заповед на земеделския министър Румен Порожанов. Не е обнародвана в „Държавен вестник“ и изменената наредба 14 за прилагане на мярката.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0