Един месец след приемане на новия закон за ВЕИ

Измина малко повече от един месец след приемането на новия закон за ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници)и какво се случва на практика към момента?

Един месец след приемане на новия закон за ВЕИ

Измина малко повече от един месец след приемането на новия закон за ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници)и какво се случва на практика към момента? Ще се опитам да направя разрез на текущата обстановка в сектора на ВЕИ, а именно:

След като беше обнародван в „Държавен вестник“ новия закон за ВЕИ на 2.05. 2011г. буквално сектора остана в състояние на покой! – какво имам предвид:

Енерго разпределителните дружества – дейтсвия

ЕРП (Енерго разпределителните предприятия) анулираха всички издадени становища, както и вече подписани предварителни договори за присъединяване към елктро преносната мрежа. Това означава, че ни върнаха на изходна позиция! Имайте предвид, че за да стигнеш до фаза предварителен договор има куп документи, които трябва да осигуриш, което като време е между 3 – 4 месеца. Към момента никой в държавата не може да ти кажа как ще се процедира за напред, тъй като има някой противоречия в самия закон за ВЕИ за които ще обясня. В момента, както се казва сме в „режим на изчакване“

Преди и след

Общото мнение от страна на инвеститорите в сектор ВЕИ е негативно въпреки, че самия закон има и положителни страни, но те бледнеят на останалия фон, а именно:

Преди да влезе в сила“ Законът за енергията от възобновяеми източници“ изкупната цена беше фиксирана и можеше да варира +5% / -5% на годишна база, което даваше възможност на инвеститорите да направят своите бизнес планове за кредитиране от банките, както и когато се кандидатства за безвъзмездна субсидия по програма „Развитие на селските райони“ –Мярка 312 и 311. Към момента какво става обаче! Според новия закон всяка година ДКЕВР (Държавна комисия за енергийно и водно регулиране) ще трябва да обявява до 1 юли новите изкупни цени за произведена енергия от ВЕИ, което на практика означава, че инвеститора няма как да си направи прогнозни изчисления за да кандидатства пред каквато и да е финансова институция за кредитиране. Тоест, интервала вече +/- безкрайност, което практически прави инвестирането в този сектор мисия не възможна. Тука е добре да вметна, че сектор ВЕИ се насърчава от Европейския съюз и всяка една държава членка трябва да постигне определена норма вътре в страната за произведена енергия от ВЕИ. За България нормата е 16 % от произведената енергия да бъде от ВЕИ. Що касае кандидатстването за безвъзмездна субсидия по Мярка 312/311 става също почти не възможно, поради простата причина, че ние няма как да направим изчисление и подготвим финансовата обосновка на проекта. Нещо много важно – когато се кандидатства с проект за финансиране по Мярка 312/311 от програма „РСР“ проекта Ви попада в топ приоритет и Вие взимате максимум брой точки, поради факта, че ще инвестирате в сектор ВЕИ, но при това положение как ще насърчим някой да кандидатства с проект за изграждане на фотоволтаик….

Новите цени

Друг акцент от новия закон е намаляването на гарантирания период за изкупуване на произведената енергията от ВЕИ в частност фотоволтаик. До момента гарантирания период беше 25 години, след влизането на новия закон този период беше намален на 20 години, като имате предвид и намаляването на изкупните цени, както следва:

Инсталирана мощност Настояща тарифа (лв./МВч) Предложена тарифа (лв./МВч) Намаление, %
< 30 kWp 699.11 576.50 17.54%
> 30 kWp 699.11 567.41 18.84%
> 200 kWp 699.11 485.60 30.54%

Предложението на ДКЕВР съдържа намаляване на фиксирана тарифа за енергията от фотоволтаични инсталации

Какво му е доброто

Да кажем и нещо добро!Преди да влезе новия закон за ВЕИ имаше практика много хора да заявяват към ЕРП-та, че ще изграждат X мощности фотоволтаик, като това автоматично влиза в статистиката, като вече запълнена мощност с което спекулираха, както от страна на ЕРП, така и прекупвачите на земя. По отношение на това новия закон прекрати тази опорочена практика, като въведе такси, както следва:

„При сключване на предварителен договор за присъединяване производителят на електрическа енергия от възобновяеми източници дължи на преносното или съответното разпределително предприятие, което го присъединява, авансово плащане в размер на:“

1. 50 000 лв. за всеки мегават (MW) инсталирана мощност на бъдещия енергиен обект, когато инсталираната мощност е по- голяма от 5 MW;

 

2. 25 000 лв. за всеки мегават (MW) инсталирана мощност на бъдещия енергиен обект, когато инсталираната мощност е

до 5 MW, включително.

При това положение ако сте чисто спекулант и/или прекупвач на земя то трябва да заплатите доста солидна такса към ЕРП за да получите предварителен договор за пресаиденяване.

Параграф 22…

Параграф 22…само така може да се нарече следното: Всички инвеститори на които ЕРП анулирах предварителните договори поради влизането в сила на закона бяха принудени да превходират своята документация отново, като обаче вече влизат под ударите на новия закон и сега идва интересната част!

Според § 6, ал.8 от допълнителните разпоредби се анулират всички становища, както и предварителни договори издадено от съответните ЕРП-та. В същото време § 25 т. 4 който влиза в сила от 1 юли 2012 г. регламентира начина на присаиденяване по член 23, ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

На практика става следното: ЕРП –а анулират становищата на база горе посочения параграф, като карат фирмите да пускат на ново документи (молби за начина на присаиденяване) по член 23, ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Който според закона влиза в сила от 1 юли 2012 г. и не е актуален към момента.

Вместо за добро май излезе, че е за лошо!

И какъв извод следва от всичко казано до тук? Ами много е просто! ЕС насърчава инвестициите във ВЕИ с куп директиви и закони, като всяка една държава членка трябва да се съобрази с това, но уви…Българското правителство за пореден път доказа, че ние пак сме над всички останали. Вместо да се облекчава процедурата за пресаиденяване към електро преносната мрежа за изградени мощности от ВЕИ тя не само, че става по сложна, а и практически не изгодна за инвеститорите. Вместо да ограничи спекулата на ЕРП с начисленията за зелена енергия към всяка една сметка, които са в пъти завишение с новия закон се защитиха интересите на ЕРП в България и за пореден път българина, а и не само беше поставен на колене. И не е само това, трябва да знаете, че България най – вероятно ще понесе сериозни санкции от страна на ЕС, че не може да си изпълни задълженията за 16% произведена енергия от ВЕИ, но както се казва изграта продължава!

Какво правим от тук нататък

Положението не толкова трагично…Така или иначе този бизнес ще го има, каквото и да става. Посечените от ДКЕВР цени към момента са доста прилични, което прави този бизнес все още атрактивен и сега е момента да се хване последния влак. Имайте предвид, че се дава предимство на проекти до 200 кв. за по големите мощности вече се изискват доста солидни гаранции, както се видели от по горния текст. Така, че действайте! Към момента напасваме с ЕРП новия начин на работа, така че както се казва играта продължава!!!

И ще завърша със следното: Истинския гений, който прави „магазина“ да просперира, не е Правителството, а хората, които работят в него(в магазина). Опасно е да правиш силните политици слаби, за да могат слабите да изглеждат силни.

Материала е подготвен от екипа на консултантска компания „ЕНПРОМ“ ООД и Finansirane.eu

8 Comments
 1. С този закон, ВЕИ отрасъла се национализира за да могат някои хора от управляващите да го приватизират после по лесно.Разчистиха си пътя и не ги интересува нито европейски директиви,нито мнение на сериозните инвеститори.

 2. Нещата са много прости колеги, нашето безмълвие определя агресивноста на управляващите и те само с псевдозаконова уредба пълнят бюджета на държавата, за да харчат парите на данъкоплатеца. Сами подсказвате за зелената енергия, къде отиват събраните суми и още, още …….Аз лично съм инвестирал……и ако нямаш мръсни пари, коя банка ще ти отпусне кредит……, издължаването е в рамките на 12 до 20 години. Кой нормален бизнесмен ще си разреши такава инвестиция за нормален бизнес, което означава , че законовата уредба се отнася за новите перачи …..НАКЪДЕ КОЛЕГИ????

 3. Reply
  Роксана 22.06.2011 at 10:13

  Здравейте,
  Получаваме искане от ЕОН за плащане освен на сумата за предварителен договор и за цена за съгласуване от страна на НЕК ЕАД, сума, която фактически дублира първата.
  Какво е законовото основание за искане на втората сума, какъв е срока за плащането и? не би ли трябвало да се плати когато присъединяването стане актуално. Освен това вече имаме становище , т.е. ЕОН има становище от НЕК за присъединяване, знам го отлично, защото се наложи ние да движим процедурата в НЕК.

  Не е ли прецакване?
  1/ дават се лъжливи информации за субсидиране по мерки 311 и 312, нещо което е в замръзнал стадий.
  2/ при правене на бизнес план се залага цена от 720 лева на мегават, а сега е с 30% по-ниска
  3/срока на договорите е намален от 25 на 20 години
  4/ никой не ти гарантира цената след 1 година, тоест ако не успееш да се вместиш в една година ще се озовеш в разкрачено положение – отново
  5/ никой не знае каква ще е цената, ако се кандидатства за субсидия – как да се вземе управленско решение – кой път да се избере?
  6/ въвежда се ТАКСА за предварителния договор, която да кажем отсявала „несериозните“ – едва ли някой който е инвестирал в земя, инженерингов проект, минал е през всичките процедури в ЕРП-тата и общините може да се счита за „несериозен“
  7/ иска се още една ТАКСА за съгласуване с НЕК, която е еквивалентна по размер на таксата за предварителен договор.

  и какво е решението? имам чувството, че каквото и да направим пак ще ни пецакат.

 4. Reply
  Ивайло Янков 17.06.2011 at 9:19

  Здравейте Христо,

  Таксите, които са платени преди влизането на новия закон „изгарят“… Ние в момента чакаме новите формуляри за да входираме на ново документацията и ще заплатим такса отново, но имайте предвид, че говорим за централа до 200 кв. Според новия закон ако няма свободни мощности за текущата година таксите се връщат обратно.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 5. Кажете Вие как виждате въпроса с решенията на ДКЕВР през следващата година на всички заявени продукти. Какво ще се случва с хората които са платили таксите за предварителен и окончателен договор към ЕРП и ДКЕВР не им разреши изграждане по една или друга причина?

 6. Reply
  Ивайло Янков 16.06.2011 at 9:52

  Ние бяхме на фаза предварителен договор към момента на влизане на новия закон за ВЕИ и от Еон ни уведомиха, че анулират цялата процедура и ще дадат ход единствено на проекти, които са на етап окончателен договор. Сега превходираме цялата документация, като намалихме мощността на централата до 200 кв. отдавана енергия за да може да минем по опростената процедура.

 7. Пропуснали сте най-важния момент в статията си (освен правописните грешки, но те сигурно се дължат на това, че нямате редактор) – преференциалните цени за изкупуване на ел.енергия, произведена от ВЕИ от енергийни обекти няма да се прилага когато инвестицията за изграждането на енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане – виж Чл.31(7)2 от ЗЕВИ. Т.е.ел.енергията, произведена от обектите, които ще се изграждат с финансовата подкрепа на ПРСР и по конкретно-Мерки 311 и 312 няма да се изкупува по преференциална цена… А по каква – все още никой не знае!

 8. За анулираните становища съм съгласен, но предварителните договори си остават в сила.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0