5/5

Във връзка с биосигурността на фермите е предвидена нова мярка 5 през настоящата 2020г.

Мярка 5„Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“, чрез която се цели да се подпомогнат в частност стопаните, пострадали от Африканската чума по свинете (АЧС).

Мярка 5 ще даде възможност за подпомагане на инвестиции в превантивни действия, които да повишат биосигурността в животновъдните стопанства. Във връзка с усложнената епизоотична обстановка по мярката ще могат да бъдат закупувани и животни. Мярката ще бъде разделена на 2 подмерки:

 1. Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, която ще стартира  февруари 2020г.
 2. Подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, която ще стартира юни 2020г.

Подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ е насочена към инвестиции за биосигурност в стопанствата и е за възстановяване на стопанския производствен потенциал. 

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

По подмярка 5.2 може да бъде закупено оборудване за дезинфекция или предпазни съоръжения и огради; Могат да бъдат изградени или монтирани съоръжения, които ограничават достъпа на гризачи или насекоми до фермите; Може да се инвестира в съоръжения за съхранение на трупове и тяхното унищожаване.

Фирма „ЕКОМАТ“ООД е дружество, специализирано в доставките на механично, електронно и електрическо оборудване в областта на възстановяванеселското стопанство и околната среда.

Фирма „ЕКОМАТ“ООД притежава 10 годишен опит в технологично обновяване на материални бази на производители, с цел подобряване на ефективността и конкурентноспособността им. Фирмата има богат опит при внедряването на проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз.

В процеса на стартиране на подмярка 5.2, фирма „ЕКОМАТ“ООД предлага възможност за закупуване на ИНСИНЕРАТОРИ за осигуряване на високо ниво на биосигурност във всеки стопански обект, чрез финансиране по подмярката.

възстановяванеИнсинератор или “инсталация за изгаряне” по смисъла на закона е всяко оборудване или техническа единица, стационарна или подвижна, предназначена за термична обработка на отпадъци, със или без оползотворяване на отделената при горенето топлина. Термичната обработка включва горенето чрез окисляване или всеки друг процес, като пиролиза, газообразуване или плазмено обработване в степен, при която веществата, произлизащи от това, биват впоследствие изгаряни.

Притежанието на такъв дълготраен материален актив – инсинератор, води до следните предимства на стопанския обект:възстановяване

 1. Ограничава достъпа на външни МПС;
 2. Бързо и сигурно унищожаване на материалите;
 3. Контрол върху процеса;
 4. Независимост;

Фирма „ЕКОМАТ“ООД предлага разнообразни модели екологични инсинератори, произведени във Великобритания, с високо качество и надеждност, без пушек и миризма от изгаряне.

 1. Различни вариации на капацитета за зареждане в зависимост от нуждите на стопанството от 100 до 5000кг.
 2. Вариации и в капацитета на изгаряне от 100 до 1000кг. на час
 3. Всичко това на конкурентни цени.

Фирма „ЕКОМАТ“ООД предлага и допълнително улеснение на своите клиенти за адаптиране на инсинераторите, като:

 1. Доставка,монтаж и пускане в експлоатация;
 2. Обучение на персонала;
 3. Съдействие за узаконяване;
 4. Разнообразие на модели и горивни системи;
 

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта.

novek  обединява мрежа от специалисти, фирми и организации, създавайки инфраструктура, която може да предостави цялостно решение от А до Я. Това включва всеки аспект от подготовката до изпълнението на даден проект.

За повече информация относно мерките и подмерките, които предстоят до края на 2019г. и през 2020г., може да се обърнете към консултантска фирма novek 

На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0